Foto
Sponzoři: Jump Aréna TáborJump Aréna TáborTEPfaktorTEP factorVlasová kosmetika Suchývlasova_kosmetikaRumpoldrumpold

Briefing – 3.10.2009

27. června 2012

14.11.2009 

 

Briefing TKVP ze dne 3.10. 2009

 

      Vlastnímu aktu předcházelo jednání nového prezidenta tenisového klubu vojenské policie (TKVP) Ing. Malého s náčelníkem Vojenské policie a velitele posádky Tábor plk. Ing. Neubauerem s těmito závěry:

 

1.     TKVP zabezpečí v r. 2010 údržbu přidělených kurtů včetně jarní přípravy na sezónu.

2.     Členství v TKVP je i nadále prioritou pro vojáky z povolání posádky Tábor.

3.     AČR bude provedena rekonstrukce sportovišť včetně tenisového kurtu u budovy „Z“.

4.    Velitel posádky přislíbil pomoc při zabezpečení tenisového turnaje s celoarmádní působností „ARMY CUP 2010“ v měsíci květnu.

5.     Využívání haly stadionu Míru bude zabezpečeno správcem posádky.

 

Závěry z briefingu TKVP:

 

1.     Členové TKVP jednomyslně schválili nový výbor TKVP ve složení:

 

– prezident klubu: Ing. Malý Jan

 

– technický manažer: Ing. Kotšmíd František

 

– sportovní manažer: Ing. Andraško Milan


– pokladník: Ing. Dobeš Milan

 

2.     Prezident TKVP poděkoval p. Kozačkovi za obětavost a osobní úsilí při řízení TKVP v předcházejícím období.

 

3.     Sportovní manažer připraví systém a organizaci zimního turnaje, který bude zahájen 25.10. 2009 a ukončen v měsíci březen 2010.

 

4.     V měsíci říjen se uskuteční turnaj „oslavenců“.

 

5.     Vánoční turnaj organizačně a materiálově zabezpečí p. Kotšmíd a p. Jeřábek v Tenis Aréně dne 28.12. 2009 od 13,00 – 19,00 hod.

 

6.     Turnaj jednotlivců zabezpečí p. Matyš a p. Kubásek v měsíci březen – duben 2010.

 

7.     Družstva pro zimní turnaj budou 4-členná. Každé družstvo jmenuje kapitána pro komunikaci mezi výborem a členy družstva.

 

8.     Všechny informace pro organizaci a průběh soutěží Zima 2009-10 budou obsažena v dokumentu „Organizace a systém soutěží Zima 2009-10“. Dokument zpracuje a zabezpečí jeho distribuci sport. manažer TKVP všem členům TKVP do 20.10. 2009.

 

9.     Na základě zámyslu a analýzy sportovního manažera rozhodla členská základna o realizaci a prezentaci webové stránky TKVP jako komunikačního prostředku mezi členy TKVP a prezentaci u sportovní veřejnosti v mezinárodní počítačové síti internet. Realizaci provede p. Andraško v součinnosti s p. Jedličkou.

 

10.  Členský příspěvek na r. 2009-2010 byl stanoven ve výši 350 Kč.

 

11.  Neodpracované hodiny na údržbu kurtů je nutno zaplatit pokladníkovi TKVP do 30.10. 2009 (100 Kč/ 1 hod.).

 

12.  Na základě návrhu p.Thurnvalda provede prezident TKVP aktualizaci členské základny z důvodu nečinnosti některých členů TKVP.  

 

13.  Novými členy TKVP se stali Ing. Liška Lukáš a Mgr. Malá Jana.

 

Prezident TKVP  

Ing. Malý Jan