Foto
Sponzoři: Jump Aréna TáborJump Aréna TáborTEPfaktorTEP factorVlasová kosmetika Suchývlasova_kosmetikaRumpoldrumpold

Briefing 9.4.2010

27. června 2012

Program briefingu TK VP Tábor „Zima 2009 – 2010“

Briefing „Zima 2009 – 2010“ proběhne v restauraci zimního stadionu dne 9. dubna 2010 v 18,00 hod. podle připraveného a schváleného programu ŘV TKVP:

1.     Stav členské základny.

2.     Čerpání a stav finančních prostředků.

3.     Vyhlášení sportovních výsledků.

4.     Příprava tenisových kurtů.

5.     Plán sportovních soutěží na „Léto 2010“.

6.     Volba nového ŘV TKVP na období 1.10. 2010 – 30.09. 2011.

7.     Beseda o sportu.

 

Pozn.:

v prosím o návrhy k plánu sport. soutěží (viz – „Léto“)

v stav finančních prostředků (viz – „Archiv“)

v žádám o zaplacení pokut za neodehrané zápasy (100 Kč- Ol. Měšice, No. 1, Sojčák 2748)

 

10.04. 2010

Briefing TK VP Tábor „Zima 2009 – 2010“

            Vlastnímu aktu předcházelo jednání prezidenta TKVP Ing. Malého s náčelníkem Vojenské policie a velitele posádky (VP) Tábor plk. Ing. Neubauerem s těmito závěry:

1.     AČR bude provedena rekonstrukce sportovišť včetně tenisového kurtu u budovy „Z“.

2.     TKVP zabezpečí v r. 2010 údržbu přiděleného kurt u budovy „E“ včetně jarní přípravy na sezónu.

3.     Využívání kurtů:

a)     u budovy „E“ jenom osoby uvedené a označené zeleně na seznamu členů TK.

b)    u budovy „Z“ všichni členové TK jenom v doprovodu členů TK označených zeleně.

Pozn.: prezident TK bude jednat s VP (13.04.) o změně využívání kurtů.

4.     VP přislíbil pomoc při zabezpečení tenisového turnaje s celoarmádní působností „ARMY CUP 2010“ konaného 5. června 2010.

Závěry z briefingu TKVP:

1.     Prezident TKVP:

a)     jménem členů TK poblahopřál p. Vodovi k jeho 80 – ti nám.

b)     seznámil členy se stavem čl. základny (p. Červený a Habart jsou nadále členy TK s pozastavené členství).

2.     Správce finančních prostředků provedl analýzu čerpání finančních prostředků (viz – web  „Archiv“).

3.     Sportovní manažer:

a)     provedl vyhodnocení sportovní části „ZIMA 2010“ a udělení ocenění pro jednotlivé vítěze (viz – web „Soutěže“).

Pozn.: za neodehrané zápasy musí kapitáni družstev (Kotšmíd, Pospíchal a Jedlička) přispět do fondu TK 100 Kč.

 

b)     představil plán sportovních soutěží na „LÉTO 2010“. Propozice naleznete na webu – „Soutěže“.

Pozn.: žádám o zaslání připomínek a přihlášky do soutěží do 19.04. 2010.

4.     Členská základna rozhodla o zařazení Václava Lottera do „síně slávy“ za mimořádné sportovní výsledky (zisk 18 titulů ).

5.     S plánem přípravy údržby tenisového kurtu u budovy „E“ nás obeznámil p. Thurnvald:

a)     každý člen TK označen zeleně na seznamu členů TK je povinen odpracovat 3 hod. (schváleno čl. základnou).

b)     vyhlášené dny brigád:

·       sobota 10.04. od 09,00 hod.,

·       úterý, čtvrtek (vždy od 16,00 hod.),

·       v případě neúčasti na brigádě je možné se domluvit na individuální brigádě u p. Thurnvalda,

·       neodpracované hodiny na údržbu kurtů je nutno zaplatit pokladníkovi TKVP do 2.09. 2010 (100 Kč/1 hod.).

6.     Novým členem TKVP se stal Ing. Štefan Szolár, kterému gratulujeme a věříme, že přispěje svoji činností k dobrému jménu TK.

SMTK_____________________________________________________________