Foto
Sponzoři: Jump Aréna TáborJump Aréna TáborTEPfaktorTEP factorVlasová kosmetika Suchývlasova_kosmetikaRumpoldrumpold

Duben 09-10

27. června 2012

29.04.

Zdravím příznivce tenisu a uvádím poslední news:

1.     Proběhlo další jednání (Jančík + Andraško s VP) ohledně využívání kurtu na „Z“ pro všechny členy TK. Info o podmínkách využívání zveřejním ASAP (co nejdříve).

2.     Děkuji všem za odpracované brig. hodiny (viz: Archiv – Přehled brigád).

3.     Seznam přihlášených do soutěží je připraven (viz“ 2010 – Léto -Jednotlivci/Družstva), velice solidní počet. Zahájení soutěže 1.05. Prosím dodržujte propozice soutěží. Budu velice rád za každé pořízené foto ze soutěží.

SMTK_______________________________________________________  


20.04. 2010

SMTK_____________________________________________________________

15.04. 2010

Děkujeme všem brigádníkům tenisového kurtu (viz: Archiv- Přehled brigád).

Další termín brigády úterý /20.04/ od 16,00 hod.

SMTK_________________________________________________________

12.04. 2010

Souhrn událostí:

1.   Informace od p. Malého. Z rozhodnutí velitele posádky: jenom osoby uvedené a označené zeleně na seznamu členů TK mohou využívat kurty u budovy „E“. Kurty u budovy XYZ není možno využívat ani členy TK. 

2.   Věnujte pozornost připravovaným soutěžím družstev a jednotlivců (Léto-soutěže). Očekávám Vaše přihlášky a připomínky k organizaci do zahájení soutěže.

3.   Termíny brigád a přehled odpracovaných hodin (Archiv – Přehled …..).

4.   Dále je k dispozici aktualizovaný stav financí TK (Archiv-finance).

SMTK________________________________________________________

10.04. 2010

Briefing TKVP ze dne 9.04. 2010

            Vlastnímu aktu předcházelo jednání prezidenta TKVP Ing. Malého s náčelníkem Vojenské policie a velitele posádky (VP) Tábor plk. Ing. Neubauerem s těmito závěry:

1.     Z finančních prostředků AČR bude provedena rekonstrukce sportovišť včetně tenisového kurtu u budovy „Z“.

2.     TKVP zabezpečí v r. 2010 údržbu přiděleného kurt u budovy „E“ včetně jarní přípravy na sezónu.

3.     Využívání kurtů:

a)     u budovy „E“ jenom osoby uvedené a označené zeleně na seznamu členů TK.

b)    u budovy „Z“ všichni členové TK jenom v doprovodu členů TK označených zeleně.

Pozn.: prezident TK bude jednat s VP (13.04.) o změně využívání kurtů.

4.     VP přislíbil materiální a finanční pomoc při zabezpečení tenisového turnaje s celoarmádní působností „ARMY CUP 2010“ konaného 5. června 2010.

Závěry z briefingu TKVP:

1.     Prezident TKVP:

a)     jménem členů TK poblahopřál p. Vodovi k jeho 80 – ti nám.

b)     seznámil členy se stavem čl. základny (p. Červený a Habart jsou nadále členy TK s pozastavené členství).

2.     Správce finančních prostředků provedl analýzu čerpání finančních prostředků (viz – web  „Archiv“).

3.     Sportovní manažer:

a)     provedl vyhodnocení sportovní části „ZIMA 2010“ a udělení ocenění pro jednotlivé vítěze (viz – web „Soutěže“).

Pozn.: za neodehrané zápasy musí kapitáni družstev (Kotšmíd, Pospíchal a Jedlička) přispět do fondu TK 100 Kč.

 

b)     představil plán sportovních soutěží na „LÉTO 2010“. Propozice naleznete na webu – „Soutěže“.

Pozn.: žádám o zaslání připomínek a přihlášky do soutěží do 19.04. 2010.

4.     Členská základna zařadila p. Lottera do kategorie „čestný člen“ za mimořádné sportovní výsledky (zisk 18 titulů ).

5.     S plánem přípravy údržby tenisového kurtu u budovy „E“ nás obeznámil p. Thurnvald:

a)     každý člen TK označen zeleně na seznamu členů TK je povinen odpracovat 3 hod. (schváleno čl. základnou).

b)     vyhlášené dny brigád:

·       sobota 10.04. od 09,00 hod.,

·       úterý, čtvrtek (vždy od 16,00 hod.),

·       v případě neúčasti na brigádě je možné se domluvit na individuální brigádě u p. Thurnvalda,

·       neodpracované hodiny na údržbu kurtů je nutno zaplatit pokladníkovi TKVP do 2.09. 2010 (100 Kč/1 hod.).

6.     Novým členem TKVP se stal Ing. Štefan Solár, kterému gratulujeme a věříme, že přispěje svoji činností k dobrému jménu TK.

SMTK_____________________________________________________________

3.04. 2010

Prosim věnujte pozornost tabulce „Přehled vítězů“

v části „Soutěže“. Zároveň žádám o zaslání připomínek.

SMTK _______________________________________