Foto
Sponzoři: Jump Aréna TáborJump Aréna TáborTEPfaktorTEP factorVlasová kosmetika Suchývlasova_kosmetikaRumpoldrumpold

Briefing 8.4.2011

27. června 2012

Záznam z jarní besídky TKVP

 

          Jarní besídka klubu proběhla v pátek 15. dubna 2011 od 18.00 hodin v salónku restaurace na zimáku.

           Po krátkém úvodu proběhlo vyhodnocení zimní sezony 2010-2011, ve kterém byly prvním třem družstvům a nejlepšímu deblistovi Otu Matyšovi předány diplomy a drobné věcné ceny.

 Dále bylo sděleno že:

klub na základě vlastního rozhodnutí opustili dva členové a žádný nepřibyl, tak že současný počet členů je 38,

·      ve spolupráci prezidenta a hlavního IT klubu Milana Andraška budou webové stránky TKVP

        zjednodušeny jak k vyhledávání, tak ke správě a  do předání funkce prezidenta do podzimní

        besídky bude zpracován přehledný manuál pro správu stránek TKVP do budoucna,

·      poděkování Milanovi Andraškovi za jeho podporu při správě stránek,

·      poděkování dobrovolníkům za podporu při organizaci vánočního turnaje a turnaje zimních oslavenců

        a taky všem kteří přispěli cenami a dárky,

·      poděkování Ladislavu Kubovi a Martinu Vosovi za zpracování reportáží z turnajů

       a tím podkladů pro Kroniku klubu.

·      hrací systém letní soutěže družstev bude upřesněn  podle počtu přihlášených družstev,

·      termín nahlášení družstev je 30. dubna 2011,

·      oproti loňsku mohou mít deblová družstva i náhradníka,

·      letní soutěž jednotlivců proběhne jako loni v žebříčku a vyhraje jako vždy prezident,

·      termín a pořadatel turnaje Military senior cup open budou upřesněni po sdělení dobrovolných 

        organizátorů, zatím je zvažován termín sobota 28. května,

·      pro soutěž letních oslavenců byli jako dobrovolní organizátoři nahlášeni

        Jan Jeřábek a Vojta Kolečář, předběžný termín turnaje byl nastíněn zhruba na září,

·      řízením brigád byl pověřen Jan Thurnwald a jsou plánovány na sobotu 9. dubna

       od 09.00 do 12.00 hodin, a v pondělí 11. a úterý 12. dubna v časech od 16.00 do 19.00 hodin.

       Pro lepší koordinaci prací volejte nebo pište SMS přímo na mobil Jana Thurnwalda,

       pokud možno s denním předstihem pro plánování prácí a nářadí,

·      seznam odpracovaných brigád bude aktualizován na webu TKVP,

·      každý člen odpracuje 3 hodiny, nebo zaplatí 300 Kč,

·      z pokladny klubu bude zaplacen pronájem motorového válce,

·      vstup do obou areálů mají z bezpečnostních důvodů pouze členové TKVP s platnou vstupkou,

·      podle schválených ustanovení uvedených v dokumentaci ostrahy objektů mohou na kurty

        vzít ke hře i rodinného příslušníka,

·      chování v areálů kurtů byť se jedná o sportoviště, podléhá stanoveným pravidlům ve vojenském prostoru,

        a je proto nezbytné striktně dodržovat případné pokyny ostrahy objektů.

·      prodloužení platnosti již vydaných vstupek a vydání nových vstupek zařizuje Jan Thurnwald,

·      hrací doba na kurtech ,,E“ je denně od 06.00 do 21.30 h od. mimo pondělí, úterý a čtvrtek od 14 do 16 hod.

·      hrací doba na kurtu:

      ,,Z“ je denně, od 07.00 do 20.00, mimo úterý 09.00 – 11.00 čtvrtek 13.00 – 15.00 a pátek 09.00 -11.00 hod.

·      hrací čas je nutno objednat minimálně 1 den předem a sdělit plánovaný hrací čas

        telefonicky příslušníkovi ostrahy na vchodu E nebo Z,

·      v případě že hráči zjistí, že rezervovaný kurt nevyužijí, svou rezervaci obratem zruší,

        pro možnost využití kurtu dalšími hráči,

·      odhlasována skupina členů, která odpracuje brigádu na kurtech Tenis arény,

        pro zabezpečení výhodnějších podmínek

        využívání venkovních kurtů všemi členy klubu a ceny pronájmu haly pro pořádání turnajů klubu,

·      Jaroslavem Jančíkem, že každý člen TKVP si může zakoupit zvýhodněný roční vstup

        na venkovní kurty Tenis arény v ceně 1000 Kč

          (běžná cena je 2000 Kč),

·      roční vstup umožňuje hrát na venkovních kurtech Tenis arény 2 hodiny denně, včetně využití zázemí šaten,

·      přehled výdajů a příjmů TKVP, bude do konce dubna aktualizován na webu TKVP,

·      přítomní členové zaplatili odsouhlasený členský příspěvek na rok 2011 ve výši 200 Kč,

·      nepřítomní členové mají doručit členské příspěvky prezidentovi do 30. dubna 2011,

·      Karlem Kubáskem, že kurt Z je ve velmi špatném stavu,

        nářadí k údržbě je poničené a bude nutné požádat velitele o vydání pokynů k nápravě,

·      byly dány Tácky vítězů soutěže družstev, jednotlivců i dobrovolníků,

·      proběhla diskuse s návrhy na další vývoj klubu, které budou realizovány podle zájmu členů.

Z besídky se omluvili:

František Kotšmíd – lázně

Milan Dobeš – služební cesta

Ladislav Kuba – zdravotní důvody

Milan Andraško – zdravotní důvody

Martin Voves – pracovní povinnosti

Lukáš Liška – zdravotní důvody

Jana Malá – péče o nemocného

Jan Jeřábek – pracovní povinnosti

Karol Stano – jiná akce

Milan Cesnak – pracovní povinnosti

Štefan Szolár – rodinná akce

Zdeněk Machoň – jiná akce