Foto
Sponzoři: Jump Aréna TáborJump Aréna TáborTEPfaktorTEP factorVlasová kosmetika Suchývlasova_kosmetikaRumpoldrumpold

Briefing – 13.4.

26. června 2012

Jarní briefing TKVP – 13.4.2012

 

Na 13. dubna svolal  náš prezident do salonku   restaurace       „Na Zimáku“ jarní briefing tenisového klubu.  Zúčastnilo se jej 21 členů, někteří se omluvili a někteří ( jak je zvykem) se ani neomluvili. K tomuto datu má náš TK 33 členů, včetně nově přijatého Miloše Hodka. Programem briefingu bylo, kromě vyhodnocení zimní sezony, i seznámení se s úpravami  ve „Statutu klubu“.Projednána byla i organizace jarních brigád na vojenských kurtech a organizace letních dlouhodobých a krátkodobých soutěží.

Nejdůležitější část briefingu – vyhodnocení zimních soutěží provedl prezident klubu. Na podzim se do soutěže družstev přihlásilo celkem pět družstev. Po dvoukolových bojích ve skupině  se nejlepší čtyři družstva utkala systémem play-off o celkové pořadí.   

 

A tady je konečné pořadí:

 

1.místo – družstvo KOLOMÁZA  ve složení Kolomazník (C), Matyš, Kudláček, Červený, Kubásek;

 

Nejlepší družstvo – Ota, Jarda, Luděk, Karel, chybí Mirek

 

2.místo – družstvo No1. ve složení Kotšmíd ( C ), Kolečář, Jeřábek, Kozačka, Richtr;

   3.místo – družstvo MaLi ve složení Malý( C ), Liška, Lišková, Lotter, Dobeš, Kalousek;

4.místo – družstvo ARÉNA ve složení Jančík ( C ),Cesnak, Voves, Pospíchal, Machoň;

5.místo – družstvo SOJČÁK ve složení Jedlička ( C ), Kuba, Thurnvald, Stano;

 

 

Nejlepší družstvo převzalo z rukou prezidenta putovní pohár. K turnaji družstev si dovolí kronikář jednu negativní úvahu – i když se turnaje, dle složení družstev zúčastnilo 25 hráčů, prakticky jej však odehrálo jen cca 15 hráčů. Zbytek hráčů v družstvu byli tzv. náhradníci, kteří sehráli za celou zimní sezonu jen 1 – 3 zápasy a to není úplně v pořádku. Nejlepším deblistou se stal  ( již opakovaně) člen vítězného družstva, Ota Matyš. 

 

Do turnaje jednotlivců se bohužel přihlásil jen jeden zájemce, a tak byl turnaj zrušen. Putovní pohár ( Zlatý Fanouš) nebyl pro ZIMU 2012 udělen.Tady je na místě konstatovat, že dosavadní systém turnaje jednotlivců pravděpodobně většině členů klubu nevyhovuje, a proto jeden z výstupů briefingu je pokus o nový systém turnaje. Druhou novinkou pro letní sezonu je sehrání turnaje  ve smíšených čtyřhrách. Uvidíme jak se obě novinky v praxi osvědčí. Oběma  turnajům přejeme, ať se líbí a tím pevně zakotví ve struktuře našich tenisových akcí.

Celý zimní turnaj byl nově odehrán na dvou kurtech v TENIS ARÉNĚ. Prostředí bylo velmi dobré a jistě i hra byla podstatně lepší než na parketách Stadionu Míru. V průběhu briefingu na nové místo nebyly vzneseny žádné připomínky –  lze předpokládat, že i nový ročník bude odehrán v TENIS ARÉNĚ.   

                     

      Fináloví soupeři

 

     Dvě fotomomentky z briefingu

 

              

              Předání poháru                               Řešení dotazů