Foto
Sponzoři: Jump Aréna TáborJump Aréna TáborTEPfaktorTEP factorVlasová kosmetika Suchývlasova_kosmetikaRumpoldrumpold

Kronika – Do roku 2008

26. června 2012

KRONIKA

Tenisového klubu vojenské policie v Táboře

  

 

  

 

Tábor 2008

 

Na schůzi Tenisového klubu vojenské policie Tábor dne 3. října 2008 bylo všemi zúčastněnými členy odsouhlaseno zpracování Kroniky klubu, která by vyjadřovala bohatou a zajímavou historii tenisu na vojenské půdě v Táboře. Jejím sestavením byl pověřen dlouholetý člen klubu pan Ladislav KUBA. Na její tvorbě se podíleli někteří členové klubu,  ale zejména František KOTŠMÍD který, k našemu prospěchu, uchoval  ve své databázi údaje z počátku činnosti klubu. Kronika vyjadřuje dvacetiletou historii tenisu, který se stal nedílnou součástí zájmové činnosti vojáků z povolání, občanských zaměstnanců vojenské správy a později i civilistů z Tábora.

Vznik tenisového klubu ( dříve kroužku ) je zahalen tajemstvím. Pravděpodobně vznikl na sklonku 80-tých let, kdy se skupinka tenisových nadšenců domluvila a založila na Velitelství Západního vojenského okruhu tenisový kroužek,  jako projev aktivní mimoslužební činnosti. Mezi první členy patřili pánové Ladislav Červený, František Kotšmíd, Ladislav Kuba,  Milan Cesnak, Petr Vinš, Jaroslav Jančík, Přemysl Škácha, Karel Kubásek, Miloň Jedlička, Jan Malý, Jiří  Dvořák, Milan Andraško, Zdeněk  Strnad a snad i někteří další. Jejím prvním nevoleným a neformálním vedoucím byl Láďa Červený, který organizoval i první  turnaje. Jejich průběh byl asi takový, že Láďa vyhlásil termín turnaje na kterém pak nosil  na krku takovou taštičku ( zvanou pinďour) do které  jsme dávali startovné, které se  po ukončení zápasů propilo v  hospodě Na Běhance .

V počátcích se jednalo jen o jakési členství, kde si každý své spoluhráče a protihráče domlouval sám, aniž by se nějaká dlouhodobější soutěž hrála. Až teprve v začátku 90-tých let se dalo dohromady více zájemců o tenis a mohla být rozehrána dlouhodobější soutěž. V létě 1993 byl odehrán 0-tý ročník  turnaje jednotlivců. Odehrány byly tři turnaje za řízení Láďi Červeného s celkovým výsledkem 1. Přemysl ŠKÁCHA 2. Lubor MRÁZEK 3. František KOTŠMÍD. Turnajů se dále zúčastnili pánové CESNAK, ANDRAŠKO, L. ČERVENÝ, JEDLIČKA, JANČÍK, MALÝ.

Po počátečních neujasněnostech a tápání, jak by měla další činnost klubu vypadat, se nakonec domluvila soutěž podobná Davis Cupu,  to znamená, že se dala dohromady družstva která mezi sebou sehrála  dva singlové zápasy a jednu  čtyřhru. Zakoupily se dva poháry – jeden pro soutěž družstev a jeden pro soutěž jednotlivců, nazvaný po jeho prvním vítězi a prvním prezidentovi  klubu (návrh podal L. ČERVENÝ ) „ Zlatý Fanouš „ . Takto  pojatý systém se hrál dlouhá léta,  až s přibývajícími roky členů klubu a jejich neochotou hrát singlové zápasy, se postupně přešlo na hraní pouze čtyřher s vloženým turnajem jednotlivců o nejlepšího hráče. Nejlepší družstvo pak získává putovní pohár, který má v držení do té doby, než je ukončena další soutěž.  Z počátku jsme hráli pouze v létě, až postupem doby se začal hrát tenis i v hale na stadionu Míru. Tím byla soutěž rozdělena na letní – hranou na antuce a zimní – hranou v hale na parketách. Takto upravená soutěž , i v různých modifikacích, se  hraje do současné doby, tj. do konce roku 2008, kdy slavíme „neoficiálně“ dvacáté výročí vzniku tenisového klubu.

 

Během 20-ti let existence byla členy  spousta příslušníků vojenských útvarů v posádce Tábor, ale v poslední době se jejími členy stávají i civilní osoby. Jejich úplný seznam se asi dohromady dát nedá, byly jich jistě desítky, na všechny si nelze ani vzpomenout, ale přesto je třeba aspoň o některých se zmínit a jejich jména si připomenout. Kromě stávajících členů, kterých je cca 40, byli členy a  naši partu opustili pánové Láďa Červený, Přemysl Škácha, Jirka Dvořák, Robert Mann, Jirka Glos, Lubor Mrázek, Zdeněk Strnad, Ladislav Jůn a někteří další. U některých z nich, vedení klubu zvažuje, zařadit je do skupiny „ Čestný člen tenisového klubu“, který chceme od roku 2009 nově zřídit.

Členkou klubu byla i žena, slečna Lucie Fialkowská, která se provdala, má rodinu a tak tenis, přestože hrála velmi dobře a porazila i některé muže, přestala hrát – škoda mohla dosáhnout dobrých výsledků.

Toto byli členové, kteří náš tenisový klub, převážně z důvodu služebních,  museli opustit. Jejich odchod nás sice mrzí, ale takový je již život vojenský, dnes jsi tady a zítra o kus dál a tak jim přejme ať i na jiných kurtech v naší krásné vlasti šíří slávu a tenisové umění,  které se naučili na kurtech v areálu „XYZ“ nebo za budovou „E“. Odešli však od  nás i naši členové na místo odkud již není návratu a kde si tenis již nezahrají. V srpnu 2008 nás náhle opustili pánové Břetislav ZÍTKO, Josef BORKOVEC a Ján ROŽMUŠ. Protože to byli dobří tenisté a především výborní parťáci, je třeba si uchovat jejich jména a vzpomínky na ně v naší paměti co nejdéle..

 

O činnost klubu a jeho převážně bezproblémový chod se starali všichni členové bez rozdílu věku a sil. Ať už to byla pomoc v organizaci společných turnajů a akcí nebo i účast na brigádách při přípravě a údržbě antukových kurtů. Největší podíl však na jeho fungování  měli lidé, kteří stáli v čele klubu a ať už se jmenovali vedoucí nebo v pozdějších dobách prezident,  jsou to „tenisáci“ jejichž práce je si třeba nejvíce vážit a trvale ji oceňovat. Byli to pánovéFrantišek KOTŠMÍD, Václav LOTTER, Vladimír Štol, Jiří GLOS, Ladislav KUBA, Jaroslav JANČÍK, Milan FOŘT, Jindřich NEVYHOŠTĚNÝ, Jaroslav KOZAČKA, Miloň JEDLIČKA, Jan THURNVALD. Do řízení klubu se v posledních letech zapojili i další členové, ať už ve funkcích ředitelů jednotlivých turnajů, nebo sportovních ředitelů a podobně. I jejich práci a čas, který tomu věnovali je třeba vysoce ocenit, ale přeci jen nejvíce práce, času a starostí s činností klubu měli jejich prezidenti, o kterých jsem se již zmínil.

 

Tenisový klub měl podporu i ve velení velitelství, ať již to byli velitelé, generálové Ďurica a Sova, nebo v posledních letech velitel vojenské policie v Táboře, pan plukovník Neubauer . Díky jim má klub trvale zajištěno pevné zázemí na antukových kurtech v areálu velitelství a na parketovém kurtu na Stadionu Míru. Páni velitelé moc děkujeme.

 

 

Kromě pravidelných soutěží ( léto a zima ), se v našem klubu těší velké oblibě, organizování tenisových turnajů při různých příležitostech. Z posledního období mohu jmenovat například  turnaj „60“ ( 25.února 2006)   který zorganizovali pánové KUBA a JANČÍK u příležitosti svých 60-tých narozenin a nebo  turnaj „1947“ a renegát Vinš organizovaný šedesátníky pány Kozačkou a Svobodou a Petrem Vinšem při ukončení jeho armádní mise. Letos to pak byl turnaj  „ oslavenců“ (8. února 2008), který byl organizován  členy klubu, kteří jsou narozeni v období říjen – březen a na který pozvali i ostatní členy klubu. Na jaře 2008 se „užší vedení klubu“ pod vedením Jardy Kozačky rozhodlo, pokusit se o zorganizování turnaje ve čtyřhrách na antukových dvorcích nové Tenis Arény. Tady bylo snahou založit novou tradici  i v setkávání  se i s ostatními tenisty z jiných míst naší vlasti, se kterými, zejména ti starší, se na svých „tenisových cestách“ a to především na turnaji v Mariánských Lázních a na VZ Měřín, potkávali. Turnaj se nakonec podařilo uskutečnit dne 21.6.2008, pouze však za účasti členů našeho klubu.Turnaj vyhrála dvojice  Kolomazník – Kudláček , kteří obdrželi putovní pohár a hodnotné ceny. Všichni účastníci pak Pamětní list jako vzpomínku na tento turnaj čtyřher.

 

I když se dá o těchto turnajích hovořit jako o zdařilých, největší oblibě se od svého začátku těší „Vánoční turnaj“, který je každý rok organizován v období, jak již název napovídá, Vánočních svátků. Jeho začátek spadá do roku 1995, kdy jsme se dohodli, že po hojných vánočních hodech je třeba nějaké to kilo shodit. První ročník vyhrála dvojice Škácha – Červený, o dalších nejlepších párech se bohužel již naše dostupné statistiky nezmiňují.  Další turnaje pak následovaly s nepřerušenou pravidelností až do dnešních dnů. Hrálo se dlouhá léta v tělocvičně stadionu Míru, kde se členové klubu finančně složili ( tzv. startovné) a nakoupili potřebné občerstvení – kromě jídla to samozřejmě bylo i pivo a něco tvrdšího pro zahřátí. V posledních letech je tento turnaj organizován v nově vybudované Tenis Aréně, kde na dvou kurtech svádíme lité boje ( tady je však třeba podotknout, že ne všichni hrají na plný plyn ) o pořadí v turnaji a dle našich možností i o hodnotné ceny. Letošní , již 14-tý  ročník , se koná 26. prosince 2008 v již zmíněné Tenis Aréně.

 

 

Nutno je třeba se zmínit ještě o jednom tenisovém turnaji, a to je turnaj pro VIP hráče našeho klubu v Dražicích. S nápadem přišelFranta Kotšmíd, který na svém tenisovém kurtu v Dražicích začal organizovat pro 10 – 12 vybraných hráčů turnaj. První ročník se uskutečnil 27.9.1997 za účasti 12-ti hráčů. Turnaj vyhrála vylosovaná dvojice ( složení jednotlivých párů se vždy losuje ) Škácha-Lotter. Turnaje jsou  prováděny 1 – 2x za rok , naposledy letos 24. května to byl již 16. ročník . Mezi vítěze se v jeho 11-ti leté historii řadí páry Kubásek st. – Škácha, Rozmuš – Lotter, Malý – Jančík, 2x Lotter – Jančík, 2x Kotšmíd – výběr světa, Škácha – Cesnak,   Kuba – Jeřábek, Jančík – Kolomazník, Rozmuš – Jedlička a naposledy letos  dvojice Kotšmíd, Kuba..

 

Všechny páry  si  domů odnášeli   dobrý pocit z vítězství,, nebo jenom z dílčího úspěchu  ale především  z velmi dobře stráveného sobotního odpoledne. Přestože šlo vždy o turnaje spíše společenské než výkonnostní, stávalo se občas, že se „vylosování“ dvojici někomu nelíbilo. Proto  někdy docházelo k výměně názorů, že losování není prováděno „správně“, že je účelové a podobně. Fakt je však ten, že štěstěna při losování přeje připraveným a to někteří účastníci turnaje ne vždy správně docenili.. Vše se však vždy uklidní a k žádné zásadní výměně názorů, hodné zaznamenání,, nedošlo.

 

Na těchto turnajích panovala vždy velmi dobrá nálada. O ní se kromě perfektního logistického zabezpečení Franty Kotšmída staral i Honza Rozmuš se svojí harmonikou a pěveckým sborem všech účastníků turnaje. Slavili jsme zde i významné události jejich účastníků – vlastní narozeniny, narození dětí, vnoučat a podobně. Stručné hodnocení všech zúčastněných a hostů – Franto perfektní..

 

Na závěr vyčíslení všech tenisových turnajů, které pro své členy organizujeme, výzva pro všechny – nebojte se ( nestyďte se) zorganizovat při svých různých výročí, oslavách a nebo „jen tak“ takovýto turnaj kde se sejde pár „tenisáků“ a oslavíme to společně. Předem děkujeme.

 

Při veškerých našich tenisových hrách, především však při utkáních přátelských a na turnajích ( při mistrovských utkáních na to není čas ) vznikla různá pořekadla, která je třeba pro budoucí generace zaznamenat. Uvádím zde jen některá, protože ta peprnější se do naší solidní Kroniky nehodí..

Slavné výroky našich členů:

Ø Josef Borkovec – „ moc moc „ = míček je mimo hrací kurt;

Ø Petr Vinš „ Blažková 08.00 – 11.00, 14.00 – 17.00 „ = minutí letícího míčku raketou a to znamená provést nový výplet u paní Blažkové, která jejich výplet provádí;

Nyní trochu analýzy z dosavadní 20 – ti leté historie. Letos v zimě jsme začali hrát již jubilejní 25. Tenis cup v soutěži družstev „ZIMA 2009“. V turnaji jednotlivců o „Zlatého Fanouše“ budeme hrát o  22 titul nejlepšího hráče klubu. Snad bych se měl zmínit ještě o jedné tradici a to je Vánoční turnaj. Podle dostupných informací budeme letos hrát již po šestnácté .

Na závěr textové části Kroniky, kterou jsme se snažili stručně popsat a pro budoucnost zaznamenat dvacetiletou historii vojenského tenisu v Táboře, je možné jistě  vyjádřit s jeho činností velkou spokojenost. O tom svědčí i dlouholeté členství řady jeho členů, spousta krásných vzpomínek na společnou hru a společenské akce, které byly klubem organizovány. Nezanedbatelný je jistě i sportovní růst všech jeho členů  a pokud bychom se sportovně měřili se sobě rovnými vrstevníky, nebyli bychom jistě bez šancí. Důkazem toho je letošní účast našich dvou zasloužilých členů klubu ( Kuba, Jančík) na celoarmádním turnaji ve čtyřhrách v Měříně, kde z 16-ti dvojic se umístili na velmi krásném čtvrtém místě .

V další části Kroniky je uveden přehled vítězů v  kategorii jednotlivců a družstev a fotogalerie která dokumentuje některé naše společné akce. Od roku 2009  budeme  pokračovat ve vedení Kroniky již podrobněji tak, aby naše činnost byla zdokumentována se všemi detaily včetně i některých pikantérií. 

 

PŘEHLED

o vítězích v Tenis Cup

od jejich vzniku – do léta roku 2008

  

                      Soutěž jednotlivců 

                         

P. č. 

turnaje 

Rok

Místo 

konání 

Příjmení a jméno 

Poznámka 

0.

1993

Antuka

ŠKÁCHA Přemysl

 

1. 

1994 

Antuka

KOTŠMÍD František 

 

2. 

1995 

Antuka

ŠKÁCHA Přemysl 

 

3. 

1996 

Antuka

LOTTER Václav 

 

4. 

1997 

Antuka

LOTTER Václav 

 

5. 

1998 

Antuka

LOTTER Václav 

 

6. 

1999 

Antuka

LOTTER Václav 

 

7. 

2000 

Hala 

LOTTER Václav 

 

8. 

Antuka 

ROZMUŠ Jan 

 

9. 

2001 

 

KOTŠMÍD František 

 

10. 

2002 

 

JANČÍK Jaroslav 

 

11. 

2003 

Antuka

JŮN Ladislav 

 

12. 

2004 

Hala 

KUBA Ladislav 

 

13. 

Antuka 

JANČÍK Jaroslav 

 

14. 

2005 

Hala 

nehodnoceno 

 

15. 

Antuka 

nehodnoceno 

 

16. 

2006 

Hala 

LOTTER Václav 

 

17. 

Antuka 

KOZAČKA Jaroslav 

 

18. 

2007 

Hala 

KOZAČKA Jaroslav 

Turnajově 

19. 

Antuka 

LOTTER Václav 

Žebříčkově 

20. 

2008 

Hala 

LOTTER Václav 

Turnajově 

21. 

Antuka 

KOZAČKA Jaroslav 

Žebříčkově 

 

                         Soutěž družstev 

                                        

P. č.

turnaje

Rok

Místo

konání

Příjmení

Poznámka

1.

1994

hala

ŠKÁCHA, JANČÍK

 

2.

antuka

ŠKÁCHA, JANČÍK

 

3.

1995

hala

ŠKÁCHA;  JANČÍK

 

4.

antuka

LOTTER, KOTŠMÍD

 

5.

1996

hala

ŠKÁCHA;  JANČÍK

 

antuka

Nehrálo se

 

6.

1997

hala

ŠKÁCHA, JANČÍK

 

7.

antuka

KOTŠMÍD, ROZMUŠ, KUBÁSEK

 

8.

1998

hala

ŠKÁCHA;  JANČÍK, JEDLIČKA

 

9.

antuka

LOTTER, MALÝ, HABART

 

10.

1999

hala

LOTTER, MALÝ

 

11.

antuka

KOTŠMÍD, ROZMUŠ, KUBÁSEK

 

12.

2000

hala

LOTTER, MALÝ, KUBÁSEK

 

13.

antuka

ROZMUŠ, JANČÍK

 

14.

2001

hala

LOTTER, MALÝ, KUBÁSEK

 

15.

2002

hala

HOFBAUER, JANČÍK

 

16.

2003

hala

LOTTER, MALÝ, KUBÁSEK

 

17.

2004

hala

JŮN,  KUBA, OŠŤÁDAL

 

18.

2005

hala

LOTTER, MALÝ, KUBÁSEK

 

19.

antuka

KOLEČÁŘ, KOLOMAZNÍK, KUBA

 

20.

2006

hala

LOTTER, MALÝ,KUBÁSEK

 

antuka

Nehrálo se pro nezájem přihlášených družstev

21.

2007

hala

KOLEČÁŘ, KUBA, KOTŠMÍD

 

22.

antuka

LOTTER, KOZAČKA

Žebříčkově

23.

2008

hala

KOLOMAZNÍK, KUDLÁČEK, MATYŠ, ČERVENÝ

Turnajově

24.

antuka

JANČÍK, SVOBODA Jiří

Žebříčkově

FOTOGALERIE

z dob minulých

 

VYHODNOCENÍ

soutěže družstev a jednotlivců v různých restauračních zařízeních

bez jejich bližší specifikace

 

 

 

 

 

VÁNOČNÍ TURNAJE

bez specifikace

 

Na stadionu Míru

 

 

 

 

Na Tenis Aréně

 

 

Tenisové turnaje organizované našim klubem

 

Turnaj „60“ 

25. února 2006 v Tenis Aréně

 

 

Turnaj 1947 a renegát Vinš

8. září 2007 na antukových dvorcích Tenis Arény

 

Military seniors cup

21. června 2008 na antukových dvorcích Tenis Arény

 

 

 

I  takto krásně končí,  aspoň pro některé naše účastníky, společné turnaje

 

 

Turnaje v Dražicích

Narozeniny: Milan Andraško + Jan Malý

 

     

Důkazy o pozitivním vztahu velitelů velitelství v Táboře k našemu klubu – udělení diplomů pro všechna družstva s jejich místěním

 

plukovník Ďurica

 

 

  

Generál SOVA

 

 

 

Fotografická dokumentace

z různých společných akcí bez bližší specifikace

 

Radost z ukončení turnaje

 

 

 

 

Sladký sponzorský dar pro účastníky turnaje

 

 

 

 

 

 

 

Jarní brigáda a „právnické“ zaměření správného lajnování

 

 

 

 

Rozhovor dvou seniorů v hale o výkonech těch mladších

 

 

1.briefingový turnaj v Dražicích – 1997 

1.turnaj Dražice 10_1997