Foto
Sponzoři: Jump Aréna TáborJump Aréna TáborTEPfaktorTEP factorVlasová kosmetika Suchývlasova_kosmetikaRumpoldrumpold

Kronika – Novodobá

26. června 2012

NOVODOBÁ

HISTORIE

Tenisového klubu

  2009

Novodobou historii klubu zahajuji ještě zprávou z konce roku 2008, kdy byl proveden  již 16. ročník oblíbeného Vánočního turnaje. Turnaj se uskutečnil dne 26.12.2008   v Tenis  Aréně. Zúčastnilo se jej pod řízením ředitele turnaje Jardy Jančíka, rekordních 28 osob (27  členů tenisového klubu a 1 host – pan Imrich Kutný).  Jako nehrající člen a dlouhodobý rekonvalescent se jej zúčastnil i Láďa Štol.  Přihlášení byli rozlosováni do 14-ti dvojic a dvou skupin po sedmi. Všichni účastníci se na připravený turnaj velice těšili, což je vidět  i z jejich výrazů tváří zveřejněných na této společné fotografii.

 

                                          

                                      

  Hrálo se nejen o tentokrát skromné ceny, ale i putovní pohár, který ve svých rukách    pevně   svírá ( s cílem odvést si jej domů do Plzně ) náš bývalý  prezident Jirka Glos. Leč    skutečnost byla trošku jiná.

  Po urputných bojích, které trvaly více jak 6 hodin, bylo sportovně dosaženo tohoto    celkového pořadí ( uváděno bez titulu a křestního jména ).                                  

  Stupně vítězů obsadili dvojice :

                                                       1. Svoboda, Cesnak    

                                                                                               

                             2. Kuba, Machoň                                    3. Jančík, Glos

                               

  Na dalších místech se pak umístili :

  4. Matyš, Kubásek       10. Habart, Andraško

  5. Kolečář, Vinš           11. Červený, Jedlička

  6. Kudláček, Orság    12. Kolomazník, Oves

  7. Lotter, Kutný         13. Kotšmíd, Pospíchal

  8. Malý, Kvasnička   14. Stano, Adamec

  9. Kozačka, Thurnvald

 

  Na závěr je potřeba poděkovat všem účastníkům turnaje za účast, řediteli turnaje za    přípravu a organizaci a našim drobným sponzorům (členové klubu – zahrádkáři , Jarda    Jančík , Láďa Štol, Milan Andraško, Jarda Kolomazník, Jirka Glos,) za věcné ceny    věnované do tohoto turnaje. Zejména je však třeba poděkovat Milanovi Cesnakovi za to,    že zajistil proplacení celé doby turnaje. STK se na svém prvním lednovém zasedání    zabývala vyhodnocením turnaje a došla k některým závěrům, které náš příští Vánoční    turnaj, po organizační stránce, jistě ještě vylepší..

                              

X          X         X 

 

  Druhou velkou společnou událostí v novodobých dějinách klubu, první v roce 2009, bylo    setkání pozvaných a zájemců z řad členů TK na oslavě významných událostí tří našich    členů. Setkání se uskutečnilo dne 13. února 2009  v Tenis Aréně při tenisovém    turnaji  čtyřher. Představení oslavenců začínám od nejstaršího oslavence Karla    KUBÁSKA který se 21. února dožil krásných a kulatých 75 let. Pro všechny členy klubu     je  nepochopitelné, že v tak vysokém věku má takovou tenisovou vitalitu. Karle, všichni    Tě   obdivujeme . Druhým oslavencem je rovněž „kulaťák“ a to Láďa KVASNIČKA který    se 15.  ledna dožil rovněž krásných a kulatých, ale tentokrát „jen“ 60 – ti let. Třetím    oslavencem  a člověkem který tuto oslavu vlastně zorganizoval byl Ota MATYŠ. U něj to    však nebylo  narozeninové výročí ( i když se i on vloni dožil krásných kristových let – tj.    33 ), ale oslavili jsme s ním narození jeho prvního syna Ondřeje ( 12.12.2008). Setkání a    turnaje se  zúčastnilo celkem 16 osob které organizátoři rozdělili do 8-mi dvojic a dvou    skupin. Jak už  to tak při takovýchto turnajích bývá, ne všichni byli se svými partnery    spokojeni . Turnaj  vyhrála dvojice KUBÁSEK – MATYŠ a řečeno slovy klasika „ tak to    má byť “  Pánové   oslavenci všem třem moc gratulujeme a děkujeme Vám, že tyto    významné události ve  Vašem životě slavíte i s námi, svými tenisovými partnery a    kolegy.                                            

 

  NAŠI OSLAVENCI Karel KUBÁSEK a  Ota MATYŠ.

  Chybí nemocný   Láďa KVASNIČKA                                                        

        

  Výsledek turnaje není z pohledu historie klubu jistě vůbec důležitý. Vyhráli totiž všichni    ale především sport, který máme všichni tak rádi, – tenis. Všem třem oslavencům, jménem    všech přítomných, předal prezident TK malé dárky, jako vzpomínku na tuto oslavu.   Turnaj  byl velmi dobře zabezpečen . Na obzvlášť vysoké úrovni bylo pohoštění  – studené   mísy,  tlačenka s cibulí, koňský salám, škvarková pomazánka a výborná roláda s kterou   někteří  z účastníků  udělali radost i doma, svým manželkám.. 

  Po turnaji proběhla ještě zdařilá „beseda„ s oslavenci, která se protáhla do pozdních    nočních hodin.

  X          X         X       

  Zimní sezona 2008 – 2009 byla slavnostně ukončena již tradiční   schůzí (briefingem),    tentokrát však zcela netradičně v restauraci „ U Machoňů“ v Plané nad Lužnicí dne 2.    dubna 2009 .

 

  Programem briefingu bylo:

Ø                       vyhodnocení soutěží ZIMA 2009  a to jak soutěže družstev, tak i soutěže    jednotlivců ;

Ø                       příprava letních soutěží, včetně brigád na antukových dvorcích, které má náš TK    v péči;

Ø                       v bodě různé se pak řešily otázky zaniklého členství některých našich členů,    schválení čestných členů klubu, a další problémy spojené s řízením a činností klubu ;

Ø                       nakonec následovala  samozřejmě nezbytná beseda o sportu;

  Briefingu se, i přes velkou vzdálenost a s tím spojené problémy s dopravou, zúčastnilo    celkem 21 členů TK, omluvilo se 12 členů, nepřítomno 8. Naše chůze byla tedy schopná se    usnášet.

 

  VYHODNOCENÍ SOUTĚŽÍ .

  Do soutěže družstev se na podzim 2008 přihlásilo celkem osm tří – čtyřčlenných družstev.    Družstva vytvořila jednu skupinu a sehrála mezi sebou utkání jednokolově. Potom    následovaly zápasy play-off z něhož vyšlo toto celkové pořadí. :  

  1.           Kolomazník, Kudláček, Matyš;

  2.           Kolečář, Kuba, Kotšmíd;

  3.           Malý, Lotter, Kozačka, Machoň;

  4.           Jančík, Svoboda, Kvasnička;

  5.           Andraško, Jedlička, Thurnvald;

  6.           Ország, Voves, Pospíchal;

  7.           Cesnak, Vinš, Kubásek;

  8.           Dobeš, Nevyhoštěný, Jeřábek, Adamec;

  Soutěž o nejlepšího tenistu byla odehrána na jednom turnaji dne 29.3.2009  v Tenis Aréně.   Turnaje se zúčastnilo celkem 12 členů TK. Celkovým vítězem a „ Zlatého Fanouše“ získal    současný prezident klubu Jarda KOZAČKA

  Pro nezaplacení členských příspěvků  zaniklo k  2.4. 2009 členstvípánům Jaroslavu    Svobodovi, Pavlu Poduškovi, Miroslavu Manovi, Jaroslavu    Lavičkovi a  Petru  Hofbauerovi . Od 2.4.2009 má tedy náš tenisový klub celkem 36 členů.

  Čestnými členy se dnem 2.4.2009 stali pánové Jiří GLOS, Jiří NEUBAUER,   Karel KUBÁSEK, Josef VODA, Karol STANO a Alois LOKAJ. Podmínkou je, že se tito   členové zasloužili o klub, dovršili 70 let věku a pracují v klubu dlouhodobě.. Ne však    všechny tyto obecné podmínky musí být splněny. Konečné slovo má vždy výroční briefing    klubu .

  Dále bylo navrženo a odsouhlaseno zpracování „ Stanov TK VP “  ve kterých budou dány    práva a povinnosti členů klubu, pravidla pro udělování titulu „ Čestný člen tenisového    klubu „, uvedení do nově zřízené „Síně slávy TK VP „ a další údaje potřebné    pro chod klubu.

   Posledním bodem byla volba nového prezidenta TK na období říjen 2009 – září 2010. Po    mírném přemlouvání kandidaturu přijal náš dlouholetý člen  Honza MALÝ. 

  A ještě, na věčnou památku, nejlepší  v soutěžích   „ZIMA 2009“.

  Nejlepší družstvo Jarda Kolomazník, Luděk  Kudláček a chybí omluvená „trojka „ družstva    Ota Matyš s putovním pohárem

Ředitel soutěží Jarda Jančík předává „zlatého fanouše“

 nejlepšímu jednotlivci Jardovi  Kozačkovi  

 

   V závěru se sluší poděkovat majiteli restaurace panu Zdeňku Machoňovi za gurmánské    laskominy, které se při briefingu podávaly.  A že všem chutnalo, o tom svědčí i    následující  fotografie. 

 

 

  Honzovi T.chutná a Miloň J. jen kontroluje                     

 

  Milan C. si taky dopřává

 

  Milan A. se při jídle jen usmívá 

 

   Martin V a. Honza O. v diskuzi 

 

  Rady Karola S. pro Honzu M.        

 

  Dva pohodáři Láďa K. a Jarda K.

  

  Po ukončení schůze následovala tolik oblíbená „Beseda o sportu „ ve které se vítězové    důstojně přihlásili k získání pohárů pro nejlepší družstvo a nejlepšího jednotlivce. A jak    jinak, než pozvednutím pohárů s nápojem zvaný TEGUILA. Nejlepšímu družstvu a    jednotlivci gratulujeme. Účastníkům briefingu se důstojně omluvili i někteří členové    družstva, kteří nějakým nevhodným způsobem zasáhli do hladkého průběhu zimní soutěže.    Pro  některé naše členy se však beseda o sportu protáhla daleko, ale opravdu daleko přes    půlnoc . Takto se veselili její účastníci . Ze špatné fotografie a nejasných obrysů jejich    tváří se nám bohužel ( a nebo bohudík ) nepodařilo zjistit jejich jména. Možná až historie    ukáže, že to bylo dobře. 

 

 

    X          X         X     

  V měsíci dubnu a květnu 2009 si naprostá většina členů TK splnila svou členskou     povinnost – a to je odpracování 5-ti brigádnických hodin na kurtech za budovami „E“ a   „Z“.   Ti co to z různých důvodů nestihli si jistě úkol splní běhěm letní sezóny. Mezi    nejlepšími   pracanty patřili pénové Svoboda Jiří, Kubásek Karel a někteří další.

          Pro budoucnost zaznamenávám do kroniky pár fotografií.

  

           Pracanti J + J                                          Dozorce Jindra

   O splnění úkolu všemi členy klubu, odpracovat 5 brigádnických hodin ve prospěch TK na    údržbu kurtů, a nebo nahradit 100.- Kč za každou neodpracovanou hodinu, zaznamenáme    do Kroniky TK, po skončení letní soutěže a provedeném podzimním briefingu.

   X          X          X

  V sobotu dne 23. května 2009 se v Dražicích uskutečnil tradiční turnaj čtyřher. Byl to již    17. ročník a zúčastnili se ho pánové Kubásek, Kuba, Jančík, Malý, Lotter, Kolomazník,    Vinš, Cesnak, Jedlička, Matyš a hostitel, pořadatel a organizátor v jedné osobě Franta    Kotšmíd. Účastníci již byli tradičně „rozlosováni“ do jednotlivých párů a sehráli mezi    sebou za krásného počasí (jak je ostatně při těchto turnajích zvykem) lité boje. Vítězem   se  nakonec, po právu, stala nejlepší dvojice Malý + Jančík. Vítězové neobdrželi sice   žádnou  cenu, ale domů si jistě odnesli hřejivý pocit z 1. místa. Ti ostatní pak opálená   těla do  červena a všichni malou opičku z Frantovy „Kotšmídovky“ .

     Pro historii ještě spoločné foto pod přiléhavým nápisem „Chlapi sobě“

 

X              X               X                    

  Dne 30. května 2009 se uskutečnil 1. ročník tenisového turnaje, hrdě  nazvaného MILITARY  SENIORS  CUP  OPEN. Jeho cílem bylo, a zmínka v naší kronice   už o tom  byla, založit novou tradici v opětném  setkávání se s tenisty se kterými někteří   naši  členové v minulosti sehráli nejeden pěkný zápas.Podmínkou účasti v turnaji byl   poněkud  vyšší věk zúčastněných párů.V propozicích řídící výbor stanovil věkovou hranici   páru na  100 let. Podmínka byla splněna a tak se utkali věkově, ale i výkonnostně,   přibližně stejné  páry. Do turnaje se přihlásili tito pánové a jedna žena. Protože jsme   turnaj nazvali  „Military …“ uvádím jeho účastníky i s hodnostmi. U všech však pominu   zkratku v.v. což  znamená ve výslužbě. Byli to tedy pánové gen. Sova, gen. Javůrek, plk.   Glos, plk. Jančík,  plk. Kuba, plk. Kotšmíd,plk. Kubásek, pplk. Valenta, pplk. Svoboda O.,   pplk. Malý, pplk.  Kozačka, pplk. Jedlička, prap. Strnad, prap. Cesnak a za civilní   veřejnost členové našeho  TK pánové Kolomazník, Kolečář, Svoboda J., Matyš, Kudláček,   Machoň a jako hosté  z tenisového klubu Sezimova Ústí dva páry a to pánové Švarc –   Franta, a potom smíšená  dvojice pan Kučera a paní Tomanová. 

  Turnaje se tedy zúčastnilo 12 dvojic , které přípravný výbor rozdělil do dvou skupin. Tady     je třeba zaznamenat, že vzhledem k velmi nepříznivému počasí ,skoro celý den pršelo, se    turnaj odehrál na dvou umělých kurtech v Tenis aréně místo na plánovaných třech    antukových dvorcích . Po celodenním zápolení ve skupinách se o celkovém pořadí    rozhodovalo až pozdě večer. Po urputných bojích (ale vždy vedených v duchu  fair play)    vykrystalizovalo toto celkové pořadí :

  1.           místo získal pár z domácího TK ve složení Vojtěch KOLEČÁŘ a Ladislav KUBA 

 

  Vítězná dvojice získala putovní pohár a peněžitou odměnu

  2.           Kolomazník – Kudláček

  3.           Švarc – Franta z TK S. Ústí

  4.           Kotšmíd – Jedlička

  5.           Kozačka – Machoň

  6.           Jančík – Svoboda J.

  7.           smíšená dvojice Kučera – Tomanová

  8.           Sova – Glos

  9.           Javůrek – Cesnak

  10.       Malý – Strnad

  11.       Kubásek – Matyš

  12.       Svoboda O. – Valenta

 

  Jistěže, ne každá dvojice byla se svým umístěním spokojená . Např. pár Sova – Glos    přijela  na náš turnaj s velkými ambicemi a to, stát na stupni vítězů , nejlépe na tom    nejvyšším  místě . Byla tu však řada lepších párů a tak její umístění ve druhé polovině    startovního  pole je jistě sportovně spravedlivé .

  Po ukončení turnaje následovalo vyhodnocení a beseda o sportu.V besedě se všichni    účastníci shodli na tom, že turnaj byl dobře připraven, organizován a jsou proto, aby se i    v příštích letech konali jeho další ročníky . Škoda je jen, že brzy po ukončení turnaje    museli někteří jeho účastníci odjet. Vždyť takovéto tenisové setkání nejsou jen o tom si    dobře zahrát ( a to bylo jistě bezezbytku splněno), ale i tom, zavzpomínat si , zhodnotit    tenisové výkony na právě probíhajícím French Open v Paříži  a samozřejmě projednat jak    v tomto turnaji dál a jak jej ještě vylepšit .Na konec besedy zůstalo jen „zdravé jádro „    které již jen oslavovalo a bavilo se až do uzavírací doby místního lokálu. Zaznamenat je    však třeba  jednu skutečnost, a to , že zdravé jádro našeho TK  vypilo všechnu stříbrnou    teguilu, která byla ve výčepu k dispozici . Úctyhodný to výkon tenisti !!!

   Na závěr je potřeba poděkovat organizačnímu výboru za práci při přípravě turnaje, ale    zejména řediteli turnaje panu Kozačkovi a řediteli sportovní části panu Jančíkovi, kteří    odvedli největší kus práce. Všem organizátorům děkujeme . 

   A ještě  pár fotografií :

 

  Nejmladší divák na turnaji  – 6-ti měsíční syn Ondřej Oty Matyše v náručí Jirky Glose

   Vítězné gesto páru Glos  Sova po „vyhraném gamu“

 

   Tenisový postoj paní Tomanové – účastnice turnaje

 

    Naši VIP hosté gen Javůrek, plk Lehner a gen Sova

 

   Drobné pohoštění pro účastníky turnaje

    

X          X         X     

 

  Tak jako loňského roku, dostali dva naši členové ( Jarda Jančík a Láďa Kuba ) pozvánku    od Náčelníka generálního štábu AČR  k účasti na turnaji Ministerstva obrany a velení    AČR v tenise dvojic . Turnaj se konal dne 27.6.2009 na antukových dvorcích VZ Měřín.    Turnaje se zúčastnilo celkem 32 VIP hostů, kteří mají velmi dobrý vztah ke sportu a k    tenisu zvlášť .Z celkem 16-ti párů se naši reprezentanti, po vítězství v základní   čtyřčlenné  skupině , v semifinále turnaje střetli s NGŠ panem generálporučíkem Ing.   Vlastimilem  PICKEM a jeho tenisovým partnerem plukovníkem Ing. Milanem Šainerem–   nejlepším  tenistou turnaje. V tomto zápase sice náš pár podlehl , ale tím si  jistě zajistil   pozvánku i  na turnaj v příštím roce . V zápase o třetí místo, pak již fyzicky oba   vyčerpaní ,podlehli  mladším soupeřům a obsadili tak  celkově velmi pěkné čtvrté místo.   Turnaje se zúčastnili i  někteří naši bývalí členové – Jirka Glos a Přemek Škácha. Po   večerním vyhlášení  celkových výsledků následovala beseda o sportu při společné   „grilparty „ a ani tady se naši  vyslanci rovněž neztratili .

  Jako důkaz umístění našich členů zde uvádíme  DIPLOM který z rukou NGŠ AČR oba   dva  obdrželi. Další získané ceny věnovali  našemu TK.

 

 

 

Přesně po roce se v našem TK opakovala velice smutná událost. Dne 31.8.2009 náhle

zemřel člen klubu pan  Jindřich Nevyhoštěný.  Bylo mu 55 let.  Je to již čtvrtý člen

( v srpnu 2008 zemřeli pánové Zítko, Borkovec a Rozmuš ) který nás  během jednoho

roku opustil . Symbolického rozloučení s ním ( pohřeb měl ve svém rodišti ) v Obřadní

síni v Táboře se zúčastnili i členové TK. Jindra byl sice jen průměrný tenista, ale velice

dobrý parťák do společnosti. a aktivní člen klubu. Proto si na něj všichni uchovejme

pěknou a trvalou vzpomínku .

  X           X          X

  Další turnaj ve čtyřhrách pro VIP hráče v Dražicích se uskutečnil dne 26.9.2009. Byl to    již 18. ročník a zúčastnili se jej pánové Jančík, Kuba, Malý, Jedlička, Kolomazník,    Kubásek, Cesnak, Vinš a samozřejmě pořadatel Franta Kotšmíd .Vyjmenováním   účastníků  jsem naznačil i konečné pořadí v turnaji . Snad jen pro pořádek a pro historii.   Za krásného  končícího babího léta  se nejlepším párem stala „ nalosovaná „ dvojice Kuba –   Jančík. Na  závěr nezbývá než opět Frantovi poděkovat za krásně prožitý den s tenisem a   tenisovými  přáteli .

X           X          X 

            Přesně po roce se v našem TK opakovala velice smutná událost. Dne 31.8.2009 náhle zemřel člen klubu pan  Jindřich Nevyhoštěný.  Bylo mu 55 let.  Je to již čtvrtý člen ( v srpnu 2008 zemřeli pánové Zítko, Borkovec a Rozmuš ), který nás  během jednoho roku opustil . Symbolického rozloučení s ním ( pohřeb měl ve svém rodišti ) v Obřadní síni v Táboře se zúčastnili i členové TK. Jindra byl velice dobrý parťák  a aktivní člen klubu. Proto si na něj všichni uchovejme pěknou a trvalou vzpomínku .

 

X           X          X

 

Další turnaj  ve čtyřhrách pro VIP hráče Dražicích se uskutečnil dne 26.9.2009. Byl to již 18. ročník a zúčastnili se jej pánové Jančík, Kuba, Malý, Jedlička, Kolomazník, Kubásek, Cesnak, Vinš a samozřejmě pořadatel Franta Kotšmíd .Vyjmenováním účastníků jsem naznačil i konečné pořadí v turnaji . Snad jen pro pořádek a pro historii . Za krásného končícího babího léta  se nejlepším párem stala „ nalosovaná „ dvojice Kuba – Jančík . Na závěr nezbývá než opět Frantovi poděkovat za krásně prožitý den s tenisem a tenisovými přáteli .

X           X          X

 

2009 – 2010

 

Briefing po skončení sezony 2008 – 2009 se uskutečnil dne 3. října 2009 za řízení stávajícího prezidenta klubu Jardy Kozačky. Vyhodnocena byla letní sezona, o jejichž některých výsledcích jsem se již zmínil. Hlavní letní soutěže byly – turnaj v deblech a singl turnaj,  které se hrály žebříčkově. O oba turnaje byl velký zájem ze strany členů klubu. Zúčastnilo se jej – v singlu 13 hráčů a  v deblovém turnaji 7 párů. Nejlepším singlovým hráčem a držitelem „ Zlatého Fanouše“ se stal Jarda KOZAČKA. Nejlepší dvojicí pak pár Kuba – Kolečář, která obdržela putovní pohár pro nejlepší družstvo.

V druhé části pak byl účastníky briefingu zvolen nový výbor TKVP pro sezonu 2009 – 2010 ve složení:  

          prezident Honza MALÝ

          sportovní manažér Milan ANDRAŠKO

          technický manažer Franta KOTŠMÍD

          pokladník  Milan DOBEŠ

Zvolený výbor se po organizační stránce staral především o naše soutěže, údržbu kurtů, pokladnu a další potřebné organizační věci při řízení TKVP. Výbor přišel i s jednou novinkou – vytvořit na WEBU naši stránku, kde se bude zveřejňovat vše, co se klubu týká. Byl to výborný nápad Milana Andraška, a i když nás stál nějaké peníze,  pro naši činnost byl nesporným přínosem. Novinkou v zimní soutěží  bylo i vyhlašování nejlepšího deblisty soutěže družstev.

 

X           X          X  

 

         Po rozehrání dlouhodobého zimního turnaje v tělocvičně Stadionu Míru a zahájení nové sezony 2009 – 2010 byl první velkou společnou akcí 17. ročník Vánočního turnaje, který se uskutečnil dne 28.12.2009. Vydařený turnaj proběhl v Tenis Aréně pod patronací výboru TK a dirigentskou taktovkou Franty Kotšmída.  Společné foto a úsměvy účastníků turnaje:

 

Těžké boje se odehrály ve 2 skupinách a následném play-off. Výbornou formu potvrdilo družstvo Kudláček , Kolomazník a po jeho odstoupení,  z důvodu drobného zranění, náhradníkemCesnakem, které po úporném boji ve finále porazilo výborně se doplňující team Thurnvald , Jedlička.

 

 Konečné pořadí turnaje:        

1.    Kudláček – Cesnak (Kolomazník)

    2.    Thurnvald – Jedlička

     3.    Jančík – Voves

     4.    Kolečář – Dobeš

     5.    Kuba – Pospíchal

     6.    Malý – Glos

     7.    Kozačka – Kubásek

     8.    Liška – Fořt

     9.    Jeřábek – Jeřábek

 

                        Zajímavé fotografické momenty z turnaje

 

 

                            Vítězný tým turnaje – Kudláček/Cesnak/Kolomazník 

 

 

   

 

    

         

X           X          X   

          Zimní turnaj oslavenců se uskutečnil 10. února 2009 pod organizační taktovkou Radka Pospíchala a jeho věrných spolupracovníků v Tenis Aréně. Celkové výsledky turnaje:  

 

 Pořadí 

Družstvo

 
 

1

Kudláček – Kolomazník 

 

2

Lotter – Malý 

 

3

Pospíchal – Kuba 

 

4

Cesnak – Kvasnička

 

5

Kubásek – Matyš

 

6

Neubauer – Fořt

 

7

Thurnvald – Jedlička

 

8

Malá – Liška

 

9

Voda – Stano

 

10

Svoboda – Jančík

 

 Dále bylo vyhodnoceno a oceněno:

                                – prasácké družstvo: Thurnvald – Jedlička
– nejstarší družstvo: Voda – Stano
– nejhezčí družstvo: Malá – Liška

 

X           X          X  

 

         Singlový turnaj v zimní sezoně byl proveden dne 28. března 2010 v tělocvičně Stadionu Míru. Organizace se ujali pánové Jančík a Kubásek. Minimální účast ( čtyři hráči) svědčí o malé chuti některých starších členů klubu zapojovat se do singlových bojů s  o desítky roků mladšími soupeři. V tomto směru by bylo vhodné vymyslet jinou formu singlových turnajů tak, aby i starší členové klubu měli určitou motivaci k těmto zápasům. Výsledek turnaje byl očekáván:

1.      místo – Václav LOTTER

2.      místo – Milan CESNAK

3.      místo – Martin VOVES

4.      místo – Honza JEŘÁBEK

Nejlepší hráč obdržel při jarním briefingu „ Zlatého Fanouše“ pro nejlepšího jednotlivce v zimě 2010.

X           X          X  

 

             V dlouhodobém zimním turnaji družstev bylo dosaženo těchto celkových výsledků:

1. místo – KOLOMÁZA ve složení – Kolomazník, Kudláček, Matyš a Kubásek;

2. místo – MALOKO+2 ve složení – Malý, Lotter, Kozačka, Dobeš, Machoň;

3. místo –  O. MĚŠICE ve složení – Voves, Pospíchal, Orságh, Liška;

4. místo – TENIS ARÉNA ve složení – Cesnak, Jančík, Kvasnička, Svoboda;

5. místo – No.1 ve složení –  Kolečář, Kuba, Kotšmíd, Jeřábek;

6. místo – SOJČÁK 2748 ve složení – Jedlička, Thurnvald, Stano,Vinš;

 

Momentky z turnaje

 

   

 

 

   

 

   

 

Základem novinky soutěže – o nejlepšího deblistu – byly dosažené výsledky jednotlivců v soutěži družstev. Pořadí jednotlivců bylo stanoveno na základě získaného počtu bodů v soutěži (za každý vítězný set v soutěži byl jednotlivci připsán jeden bod).

 Výsledky soutěže

Pořadí

Hráč

Družstvo

Počet

bodů (setů)

zápasů

vít. super   tiebreaků

1

Matyš

Kolomáza

45

24

6

2

Kudláček

Kolomáza

32

21

6

3

Kolečář

No. 1

31

18

3

4

Lotter

MaLoKo +2

28

22

1

5

Cesnak

Ten. Aréna

27

25

6

6

Kolamazník

Kolomáza

26

17

5

7

Kuba

No. 1

26

19

4

8

Voves

O. Měšice

25

20

7

9

Kvasnička

Ten. Aréna

25

24

2

10

Jančík

Ten. Aréna

25

24

7

11

Kotšmíd

No. 1

23

17

3

12

Pospíchal

O. Měšice

22

20

7

13

Malý

MaLoKo+2

20

24

2

14

Thurnvald

Sojčák 2748

20

25

2

15

Kubásek

Kolomáza

19

12

2

16

Vinš

Sojčák 2748

18

18

3

17

Jeřábek

No. 1

15

11

2

18

Jedlička

Sojčák 2748

14

23

3

19

Liška

O. Měšice

13

10

3

20

Kozačka

MaLoKo +2

12

13

1

21

Orsag

O. Měšice

9

12

2

22

Svoboda

Ten. Aréna

5

6

0

23

Machoň

MaLoKo +2

3

6

0

24

Stano

Sojčák 2748

1

2

0

25

Dobeš

MaLoko +2

1

7

0

 

X           X          X  

 

         Jarní briefing  klubu se konal dne 10. dubna 2010 v salonku restaurace Na Zimáku. Jednání řídil prezident klubu Honza Malý a jeho obsahem bylo vyhodnocení zimních turnajů a stanovení turnajů pro léto 2010, včetně údržby antukových kurtů ve vojenském areálu. 

         Zvláštností tohoto briefingu bylo, kromě vyhlášení výsledků, blahopřání našemu nejstaršímu členu klubu panu Josefu VODOVI k jeho 80-tým narozeninám. Je skutečně obdivuhodné, že se v tak vysokém věku stále aktivně zapojuje do hry. Ať Ti to Pepíku vydrží co nejdéle a hodně sportovních úspěchů. Do klubu byl přijat i nový člen pan Štefan SZOLÁR. I jemu přejeme hodně sportovních úspěchů. 

Momentky z briefigu

     

Vedení  klubu                                Pan Josef VODA

 

Předání putovních pohárů

        Družstvo – Kolomáza                Deblista – Matyš            Jednotlivec – Lotter   

                                                                        

 

X           X          X  

 

 Dne 5. června se uskutečnil 2. ročník tenisového turnaje MILITARY SENIORS CUP OPEN. Podmínkou účasti v turnaji byl poněkud vyšší věk zúčastněných párů – dohromady museli dosáhnout 100 a více let.  Podmínka byla splněna s výjimkou dvojice Kudláček – Malá, kde slečna Malá nahradila přihlášeného p. Kvasničku. Tato výjimka byla organizačním výborem schválena.

Turnaje se zúčastnilo 8 dvojic, které přípravný výbor rozdělil do dvou skupin. Celý turnaj byl odehrán na antukových dvorcích za krásného letního počasí. Po celodenních zápoleních ve skupinách a následném boji o umístění vykrystalizovalo toto celkové pořadí:  

 

1.      Švarc – Franta z TK S. Ústí

2.      Lotter – Malý

3.      Jančík – Pospíchal

4.      Kubásek – Liška

5.      Glos – Pučelík

6.      Jedlička – Thurnvald

7.      Stano – Andraško

8.      Kudláček – Malá

    Velice dramatický byl finálový duel, ve kterém pár ze S. Ústí zdolal v super tiebreaku vysoce favorizovaný domácí pár Lotter – Malý. Vítězná dvojice získala putovní pohár a velmi hodnotné sponzorské ceny. Páry na 2. a 3. místě obdržely rovněž hodnotné ceny. Všichni účastníci pak speciálně zhotovená trička pro tento turnaj s emblémem turnaje.

 

Foto momentky z turnaje

 

Společná fotografie účastníků  

 

 

   

 

      

Po ukončení turnaje a vyhodnocení proběhla beseda o sportu. V ní se všichni účastníci shodli na tom, že je to dobrý turnaj a je v něm třeba pokračovat. Za zdařilou organizaci je třeba poděkovat pánům Malému, Kotšmídovi a Andraškovi.  

 

X           X          X  

 

V sobotu dne 28.6. 2010 se na osobní pozvání NGŠ AČR armádního generála Ing. Vlastimila PICKA zúčastnili i naši členové, pánové Jančík, Kuba, Glos a Neubauer turnaje Ministerstva obrany a velení AČR v tenise dvojic „ MILITARY CUP 2010“ v kategorii hosté. Tento prestižní armádní tenisový turnaj se letos konal již po třinácté a po třetí s účastí členů našeho klubu. Turnaj se uskutečnil na antukových dvorcích VZ Měřín za nádherného letního počasí.

Turnaje hostů se zúčastnilo celkem 16 párů. Náš pár Jančík – Kuba se po vítězství ve skupině utkal o třetí místo s párem, jehož členem byl i NGŠ AČR gen Picek a porazil jej. „Zlí jazykové“ po turnaji, při závěrečné párty, tvrdili, že jsme se tím odřízli od účasti v příštím ročníku. Těmto, rádoby „prognózám“, nevěříme a doufáme, že i na další ročníky pozvánka pro naše členy přijde. Umístění našich čestných členů, pánů Glose a Neubauera agentury nevydaly. Fotografické doklady z turnaje zde uvádíme:  

 

    

                                        Čtvrté a třetí místo                       Nejlepší páry s cenami

 

X           X          X  

 

Turnaj letních oslavenců se uskutečnil 21. srpna 2010 pod skrytým názvem „TURNAJ 50“. Zorganizovali jej noví „ padesátníci“ Zdeněk Machoň, Milan Cesnak a Miloň Jedlička. K nim se připojil, jak organizačně tak i finančně, Ota Matyš, který v tomto roce dovršil „úctyhodných 35 let“.Je škoda, že se do organizace turnaje nezapojili i další členové klubu, narození v letním období.

 

Oslavenci- Miloň, Ota a Milan. Chybí nemocný Zdeněk

 

Turnaje se zúčastnilo celkem devět dvojic soupeřících ve třech skupinách. Boje o umístění byly tentokrát hodně nelítostné ( viz. foto oka Jirky G.) , až se došlo k tomuto celkovému pořadí:

 

 

 

1.     GLOS + KOZAČKA

 

 

Další pořadí:

       2. Matyš – Kuba

      3. Cesnak – Jedlička

      4. Kolomazník – Kudláček

      5. Malá – Liška

      6. Malý – Kubásek

      7. Jančík – Kvasnička

      8. Jeřábek – výpomoc z jiného družstva

      9. Thurnvald – Stano

 

        Zajímavé momentky z turnaje zachyceny aparátem Miloně Jedličky:

 

     

 

                                                    

    

 

    

 Oko Jirky G. po smeči soupeře

 

 

 

X           X          X  

 

 

Celkové výsledky obou  soutěží v létě 2010:

 

Turnaj jednotlivců – výsledky:

 

Poř.

Koef.  nasazení

Jméno

         Odehrané zápasy                   (koeficient hráče, výsledek)

          Skóre /Zápas/Set/Game/

1.

28

LOTTER Václav

12 2:0/6:4,6:0/             272:0/6:4,6:1/

2-0/4-0/24-9

2.

12

KOZAČKA Jaroslav

22 2:0/6:1,6:4/                25 2:0/6:1,6:4/             272:0/6:2,6:3/             280:2/4:6,0:6/

3-1/6-2/40-27

3.

27

CESNAK Milan

12 0:2/2:6,3:6/                28 0:2/4:6,1:6/

0-2/0-4/10-24

4.

22

POSPÍCHAL Radek

12 0:2/1:6,4:6/                -1 2:0/6:0,6:2/             252:1/6:2,2:6,6:4/

2-1/4-3/31-21

5.

25

JANČÍK Jaroslav

12 0:2/1:6,4:6/                22 1:2/2:6,6:2,4:6/

0-2/1-4/17-21

6.

15

JEŘÁBEK Jan

2:0/6:1,6:2/

1-0/2-0/12-3

7.

-1

KUBA Ladislav

2:0/6:1,6:3/                  22 0:2/0:6,2:6/

1-1/2-2/14-16

8.

9

ORSÁG Jan

-1 0:2/1:6,3:6/

0-1/0-2/4-12

9.

0

SOLÁR Štefan

15 0:2/1:6,2:6/

0-1/0-2/3-12

 

Turnaj družstev

Poř.

Koef.  nasazení

Team

Odehrané zápasy (koeficient/výsledek)

Skóre   /Zápas/Set/Game/

1.

68

MATYŠ –  KOTŠMÍD

38 /2:0 (6:0,6:1)

52 /2:0 (6:0,6:3)

52 /2:1(2:6,6:4,6:4)

52 /2:0 (6:1,7:5)

38 /2:0 (6:3,6:3)

38 /2:0 (6:3,6:1)

58 /2:0 (6:2,6:1)

7-0/14-1/86-37

2.

38

KUBA – KOZAČKA

58 /2:0 (skreč/)

68 /0:2 (0:6,1:6)

52 /0:2 (3:6,4:6)

52 /0:2 (4:6,4:6)

68 /0:2 (3:6,3:6)

52 /2:0 (6:0,6:4)

68 /0:2 (3:6,1:6)

2-5/4-10/50-64

3.

52

JANČÍK – CESNAK

38 /2:0 (6:3,6:4)

68 /0:2 (0:6,3:6)

68 /1:2(6:2,4:6,4:6)

58 /2:1(6:2,1:6,6:2)

68 /0:2 (1:6,5:7)

38 /2:0 (6:4,6:4)

38 /0:2 (0:6,4:6)

3-4/7-9/64-70

4.

58

KOLOMAZNÍK – KUDLÁČEK

38 /0:2 (skreč/)

52 /1:2(2:6,6:1,2:6)

68 /0:2 (2:6,1:6)

0-3/1-6/13-37

Nejlepší jednotlivec – Václav Lotter – obdržel putovního „Zlatého Fanouše“ a nejlepší družstvo – Ota Matyš, Franta Kotšmíd – pohár pro nejlepší družstvo.

 

Přehled vítězů ročníku 2009 – 2010

 

Období

Turnaj 

    /JednorázovýDlouhodobý/

Jméno

/Družstvo/

Zima

Jednotlivců

Lotter Václav

Družstev

Kolomazník – Matyš – Kudláček – Kubásek

Deblista

Matyš Oto

Oslavenci

Kudláček – Kolomazník

Vánoční

Kudláček – Cesnak – Kolomazník

Léto

Jednotlivců

Lotter Václav

Družstev

Matyš – Kotšmíd

Oslavenci

Glos – Kozačka

Military Seniors Cup Open

Švarc – Franta /TK S. Ústí/

 

Předáním putovních pohárů na podzimním briefingu byla ukončena naše tenisová sezona 2009 – 2010. 

 

X           X          X              

 

2010 – 11

 

Nová sezóna 2010 – 2011 začala briefingem dne  8. října 2010 v Tenis Aréně. Program byl obvyklý, vyhodnocení letní sezóny a příprava sezóny zimní. Účast však nebyla valná – cca 15 členů TKVP což nedává příliš skvělý obraz o zájmu jeho členů a zapojení se do aktivit klubu. Plně se to projevilo při volbě nového prezidenta. Všichni ze zúčastněných měli „závažné důvody“ pro to, aby tuto nosnou funkci nemohli vykonávat – pracovní, časové, nezkušenost atd. – nakonec, díky aktivitě dlouholetého člena klubu Venci Lottera, byl prezident přece jen zvolen. Stal se jímVáclav LOTTER. Na tomto briefingu byli přijati i noví členové, pánové Ing. Petr Kalousek a MuDr. Miletín.

         O ne příliš veselé náladě na briefingu svědčí i tyto fotografie

    

 

X           X          X

          V listopadu byla rozehrána na Stadionu Míru dlouhodobá soutěž družstev,  do které se přihlásilo pouze pět družstev. Jsou to stále stejná družstva a ve stejném složení. Oprávněně se musíme ptát, proč se do organizovaných soutěží klubem nehlásí i další členové TKVP. Jistě k tomu mají své důvody, přesto je to škoda, vždyť proto se každý  do TKVP přihlásil,  aby si zahrál tenis. 

X           X          X

 

Na konci roku 2010 se uskutečnil již tradiční a tolik oblíbený Vánoční turnaj   TKVP v Táboře. Uskutečnil se ve středu 29. prosince 2010 od 13.00 do 20.00 hodin a byl to již jeho  18. ročník. Turnaj po organizační stránce připravila skupinka dobrovolníků pod řízením Milana CESNAKA. Na organizaci se dále podíleli pánové Jarda JANČÍK, Láďa KUBA,  Jarda KOZAČKA a Luděk KUDLÁČEK. Aktivně se zapojil i Radek POSPÍCHAL.

          

         Turnaje se zúčastnilo celkem 25 osob tj. 12 tenisových párů ( jeden pár byl vlastně tříčlenný). Tady je jejich společná fotografie

 

 

         Přihlášená družstva byla rozdělena do čtyř skupin po třech.  Nasazeny byly dvojice Kotšmíd – Matyš, Malý – Kolečář, Kubásek – Špaček, Kolomazník – Kudláček , k nim byly vylosovány další páry.

Vzhledem k velkému množství přihlášených hráčů musel být i systém turnaje vymyšlen a proveden zcela originálním způsobem. Tento způsob vymyslel Jarda Kozačka. Průběh turnaje pak potvrdil reálnost tohoto systému. Originální byly i názvy skupin,  čímž byli připomenuti i naši zesnulí členové pánové Borkovec, Nevyhoštěný, Rozmuš a Zítko. 

Po ukončení zápasů ve skupinách a sehrání i semifinálových duelů se rozhodující  boje odehrály o celkové umístění. Výsledkem bylo toto celkové konečné pořadí:                                   

1. Kotšmíd – Matyš

               2. Malý – Kolečář                                     3. Kolomazník – Kudláček

    

Další pořadí:

4. Kubásek-Špaček                              9. Jančík-Cesnak

5. Voves- Pospíchal                           10. Liška-Malá

6. Kuba-Fořt                                    11.Stano-Jedlička

7. Kozačka- Glos                             12. Andraško-Szolár-Lokaj

8. Jeřábek-Jeřábek

Vítězná dvojice obdržela nejhodnotnější  sponzorskou cenu a náš putovní Vánoční pohár. Kromě celkového pořadí byli oceněni za předvedené výkony  i někteří jednotlivci. Byli to pánové Kudláček, Jeřábek, Glos, Kolomazník a Cesnak. Speciální ocenění bylo předáno i obsluze Teniska Baru. Snad nejpikantnější cenu – popelnici na odpad – dostal za svůj postoj na tenisovém kurtu, který hodnotící komisi připadal podobný popelnici, Jarda Kolomazník. Věříme, že všem přidělené ceny udělaly radost a budou jim k dostatečnému užitku.

 

Pro udržení potřebných fyzických sil účastníků (hrálo se nejdéle z dosavadních ročníků) bylo pořadateli zajištěno kvalitní pohoštění – gulášová polévka, selská tlačenka s cibulí a samozřejmě několik přípitků. K dobré náladě přispěla i hudební  skupina Láďi ADAMCE. Pro všechny účastníky byly připraveny kvalitní ceny od našich sponzorů, byly to firmy SUCHÝ – vlasová kosmetika, ALBERT a RUMPOLD. Poděkovat je nutno i členům TKVP, kteří tyto ceny zajistili. Byli to pánové Kuba, Jančík, Kozačka, Andraško, Kolomazník, Fořt, Cesnak, Kalousek, Jeřábek, Stano, Voves a Kudláček. Všem  moc děkujeme. 

 

Po ukončení turnaje a vyhlášení výsledků byl nově zařazen do programu i ohňostroj. Byl sice skromný, ale jistě přispěl k velmi dobré atmosféře celého turnaje. Při následné besedě o sportu, do které se zapojila naprostá většina účastníků turnaje, se sice moc o sportu zvaný tenis nediskutovalo, ale o to větší byla zábava a veselí. Po uzavírací hodině odcházelo hodně účastníků spokojených a veselých. Všichni se již těší na 19. ročník Vánočního turnaje.

Momentky z poturnajového veselí

   

   

 

Na závěr je třeba poděkovat všem účastníkům turnaje za účast a předvedené výkony, které byly mnohdy na úrovni jejich nejlepších letošních možností. Poděkovat musíme i našim sponzorům a členům TKVP, kteří ceny věnovali, ale zejména všem členům organizačního výboru, kteří přípravě a provedení věnovali hodně ze svého volného času. Pánové DĚKUJEME, byl to povedený turnaj.

 

 

 

 X           X          X

 

Turnaj zimních oslavenců si vzal tentokrát  na starost Martin VOVES. S organizací mu ještě pomohli starší a zkušenější členové klubu. Turnaj se uskutečnil dne 19. února 2011 v Tenis Aréně. Přihlásilo se do něj deset párů, které byly rozděleny do dvou skupin.

Celkové pořadí: 

1. místo a pohár , získal nestárnoucí zimní oslavenec

Karel Kubásek  podporovaný Otou Matyšem

 

 

    2. Kolomazník,Kudláček                        3. Voves,Pospíchal

  4. Malá,Liška                                                 5.Jančík,Kvasnička

                            6.Fořt,Kozačka                                              7.Vinš,Jeřábek

    8.Malý,Stano                                                  9.Jedlička,Thrunvald

10.Kuba,Voda

            Závěrem je třeba opět poděkovat organizátorům za organizaci, pohoštění a přátelský duch po celý turnaj. Poblahopřát je však třeba zejména vítězi turnaje Karlovi Kubáskovi, protože v jeho věku vyhrát tak nabitý turnaj skvělými hráči je skutečně ojedinělé. Karle blahopřejeme.

Momentky z poturnajového posezení

             

X           X          X

Na závěr zimního období byl zorganizován turnaj jednotlivců. Pod patronací prezidenta klubu s očekávaným výsledkem. Nejlepším jednotlivcem se stal Václav LOTTER.

X           X          X

 

Zimní turnaj družstev proběhl, zřejmě již naposled, v tělocvičně Stadionu Míru. Zúčastnila se jej družstva KOLOMÁZA, MALI, TENIS ARÉNA, SOJČÁK a No.1. Po dvoukolovém turnaji následovalo play-off, ve kterém se utkala čtyři nejlepší družstva.

Celkové konečné výsledky:

                                        1. KOLOMÁZA

                                        2. TENIS ARÉNA

                                        3. MALI

                                        4. No.1

                                        5. SOJČÁK

      Nejlepším deblovým hráčem byl opět vyhodnocen Ota MATYŠ.

Na jarním briefingu, konaném dne 15. dubna 2011 v salónku restaurace Na Zimáku byla oceněna nejlepší družstva a jednotlivci putovními poháry a předány drobné ceny.

 

X           X          X 

Pomalu se  rozvíjející tradice  turnaje, který byl  založen před třemi roky několika nadšenci klubu a nazván podle jeho záměru MILITARY  SENIORS  CUP  OPEN“

se uskutečnil dne 4. června 2011 v krásném prostředí Tenis Arény.

Jeho přípravou a organizací se však nikdo z TKVP nechtěl ujmout, důvody byly různé, podobně jako při volbě prezidenta v říjnu loňského roku – zaneprázdněnost, nezkušenost, ale asi hlavně neochota. Naštěstí se na poslední chvíli ujali organizace pánové Luděk  Kudláček a  Jarda Jančík. Díky jejich enormní píli a nasazení se 3. ročník mohl uskutečnit. O turnaj byl opět velký zájem. Zúčastnilo se jej  12 dvojic rozlosovaných do třech výkonnostních skupin s nasazením nejlepších párů. Po velmi tuhých bojích  ve skupinách a odehraných zápasech v nástavbové části se ve finále utkali páry Kuba – Matyš a Jančík st. – Jančík ml.. Po velmi vyrovnaném souboji se vítězem turnaje stala dvojice Kuba – Matyš a tím získali putovní pohár, diplom a drobné dárky. I ostatní účastníci obdrželi diplomy a drobné dárky.

                              Celkové pořadí:

1.      místo Kuba, Matyš                3. místo Franta, Švarc 

2.      místo Jančík st., Jančík ml.   4. místo Kudláček, Cesnak

Umístění dalších párů  organizátoři nevydali, škoda .

 

Společná fotka před zahájením turnaje

 

 

Momentky z předávání cen

   

 

   

 

   

 

X           X          X 

                        

Turnaj letních oslavenců se uskutečnil 25. září 2011 na pozvání jubilantů Honzy JEŘÁBKA – 50 let a Vojty KOLEČÁŘE – 40 let.  Organizace se ujalo družstvo No.1 – Kolečář, Kuba, Kozačka, Jeřábek.

Turnaje se zúčastnilo celkem 17 hráčů, z toho tři hosté – nečlenové TKVP. Přihlášené páry  organizátoři rozdělili do dvou základních skupin. Po odehrání zápasů ve skupinách ( hrálo se každý s každým) následovala „nástavba“, kde se již bojovalo o celkové umístění v turnaji a získání putovního poháru. Po urputných, leč vždy naprosto férových bojích, vykrystalizovalo toto celkové pořadí:

1.      Lotter – Malý

2.      Kolečář – Jančík ml.

3.      Pospíchal – Kuba

4.      Kubásek – Matyš

5.      Cesnak – Jančík st., Kvasnička

6.      Manželé Liškovi

7.      Turnvald – Jedlička

8.      Jeřábek – Grosman

 

Nejlepší pár obdržel putovní Pohár oslavenců a všichni účastníci velmi hodnotné ceny, o které se postarali  oba hlavní oslavenci. Individuálními cenami byli oceněni všichni účastníci turnaje i obsluha Tenisky, která se velkou měrou podílela na pohodové atmosféře všech  soutěžících. Oba oslavenci obdrželi od účastníků turnaje bílá tenisová trička s emblémem jejich věku. Tento dárek by jim měl připomínat turnaj, který tak dobře připravili. Organizátoři turnaje  ( družstvo No.1)  a i většina účastníků se shodla na tom, že to byl velmi vydařený a bezproblémový turnaj. Je však škoda, že se jej zúčastnilo poměrně málo členů TKVP ( 14 – z 38 uvedených v seznamu členů klubu). Škoda je i to,  že se na zabezpečení turnaje nepodíleli i ostatní členové TKVP narození v měsících duben – září, tkz. „letní oslavenci“. Tady by si letní oslavenci měli vzít příklad ze zimních oslavenců ( členové TKVP narození v říjnu – březnu), kteří v tomto směru jsou absolutně jedineční. Vždyť tato sportovní setkání jsou pro správnou činnost každého klubu nezbytná a nejen po sportovní, ale i po společenské stránce přispívají ke správné činnosti každého společenství. Na závěr turnaje se uskutečnila beseda o sportu, která byla zaměřena na přípravu zimních soutěží. I tady je na škodu to, že se do diskuze zapojuje jen zlomek naší členské základny a většina členů „mlčí“ a nebo na daný problém nemá žádný názor. 

Závěrem je potřeba poděkovat organizátorům turnajeale především hlavním oslavencům, Honzovi a Vojtovi, za krásný turnaj, zabezpečení nádherného babího počasí, nádherných cen, vynikajícího občerstvení  a vůbec velmi přátelské  atmosféry. Pánové, nasadili jste pro další turnaje velmi vysokou laťku, kterou budou další organizátoři těžko překonávat . DĚKUJEME.

DVA OSLAVENCI

              

           Honza JEŘÁBEK          a      Vojta KOLEČÁŘ

X       X        X

Dlouhodobé letní soutěže se odehrály na kurtech Tenis Arény a kurtu Franty Kotšmída  v Dražicích. Přihlášení jednotlivci a družstva byla nasazena podle koeficientů získaných v zimním turnaji. Hrálo se vyzývacím způsobem dle zveřejněných pravidel.

Po odehrání všech vyzývacích zápasů vykrystalizovalo celkem očekávané konečné pořadí. Slouží ke cti Otovi Matyšovi, že to Vencovi Lotterovi  tentokrát v singlech nedal lacino. Je škodou, že se někteří přihlášení startující do letních soutěží zapojili do vyzývacích bojů  minimálně.  Skokanem léta 2011 v jednotlivcích byl Radek Pospíchal, který se z výchozí pozice ( 8. místo) posunul na místo páté. Dobrý výkon Radku.

 

Výsledná tabulka a pořadí v létě 2011

Jednotlivci

Družstva

Poř.

Koef. nasazení

Jméno

Poř.

Koef. nasazení

Jméno

1

1

Lotter Václav

 

1

1

Matyš – Kotšmíd

2

2

Matyš Ota

2

3

Cesnak – Jančík

3

3

Kudláček Luděk

3

2

Kudláček – Kolomazník

4

4

Cesnak Milan

4

5

Jedlička – Thurnvald

5

8

Pospíchal Radek

5

4

Malá – Liška

6

5

Liška Lukáš

6

6

Lotter – Malý

7

6

Kozačka Jaroslav

 

8

7

Jančík Jaroslav

 

 

 

Nejlepší jednotlivec obdržel na podzimním vyhodnocení putovní zlatou sošku Zlatého Fanouše. Bude asi i do budoucnosti těžké Vencu o tuto trofej připravit, má ji totiž  přilepenou „kanagonem“ na televizi a nemíní ji v brzké době odlepit. Snad až si bude pořizovat novou televizi bude šance mu ji odebrat. Rovněž vítězné družstvo obdrželo putovní pohár pro nejlepší družstvo.

 

Přehled vítězů ročníku 2010 – 2011

Období

Turnaj 

    /JednorázovýDlouhodobý/

Jméno

/Družstvo/

Zima

Jednotlivců

Lotter Václav

Družstev

Kolomazník – Matyš – Kudláček – Kubásek

Deblista

Matyš Ota

Oslavenci

Kubásek – Matyš

Vánoční

Kotšmíd – Matyš

Léto

Jednotlivců

Lotter Václav

Družstev

Matyš – Kotšmíd

Oslavenci

Lotter – Malý  

Military Seniors Cup Open

Kuba – Matyš

 

Předáním putovních pohárů na podzimním briefingu byla prakticky ukončena naše tenisová sezona 2010 – 2011.

X           X          X             

 

2011 – 2012

 

Sezóna 2011 – 2012 začala briefingem dne  7. října 2011 v salonku restaurace Na Zimáku. Program velmi zodpovědně připravil končící prezident Venca Lotter. Kromě obvyklého vyhodnocení letních soutěží a předání putovních pohárů a cen z dlouhodobých soutěží, poprvé v historii klubu, připravil Venca i prezentaci dosažených výsledků a návrhu zimních soutěží moderní prezentací pomocí PC. Hlavní novinkou zimního turnaje družstev byla  změna místa konání . Po téměř dvacetiletém hraní zimních soutěží v tělocvičně Stadionu Míru bylo odsouhlaseno jeho konání v Tenis Aréně. Podmínky pro tenis a jeho zázemí jsou v novém místě nesrovnatelně lepší než na starém působišti. I když nás hraní v novém místě bude stát za sezonu cca 17.500.- Kč, jistě to vyváží nepoměrně lepší podmínky pro hráče a jejich doprovodný tým. Aby tuto částku nemuseli samotní hráči hradit v plné výši, bylo dojednáno s majitelem Tenis Arény, že si můžeme sehnat sponzory. Sponzory  sehnali, nebo přímo sponzorský dar poskytli pánové Matyš, Jedlička, Kotšmíd, Voves, Kalousek a Jančík. Pánové děkujeme

Přes převážně pozitivní dojem z provedení tohoto briefingu je tu však jedno, stále se opakující negativum, a to je volba nového prezidenta klubu. Zase nebyl žádný „dobrovolník“ a důvody? Stále stejné – nemohu, nemám čas, nemám zkušenosti atd. Nakonec došlo, dle mého názoru, k poměrně trapné situaci. „Zvolen“ byl Franta Kotšmíd, který však, v době volby, na briefingu již nebyl. Musel odejít předčasně z rodinných důvodů. Nakonec funkci vzal a tak pro sezonu 2011 – 2012 se stal prezidentem – vedoucím Franta KOTŠMÍD.

 

X       X     X

 

Po rozehrání zimní soutěže družstev v Tenis Aréně byl první velkou společnou akcí, jako každoročně, Vánoční turnaj. K jeho přípravě a organizaci se dobrovolně přihlásilo družstvo SOJČÁK. Byli to pánové Láďa Kuba, Miloň Jedlička, Honza Thurnvald a přispěl i Karol Stano. Turnaj se uskutečnil dne 30. prosince v Tenis Aréně a byl to již jeho 19. ročník.

 

Turnaje se na základě vydané pozvánky a organizačním výborem stanovených pravidel zúčastnilo rekordních 32 hráčů a další členové klubu, kteří se z důvodu momentálních zdravotních potíží nemohli aktivně do tenisových soubojů zasáhnout.

Na jedné straně organizátory potěšil tak značný zájem, na straně druhé jim to však do značné míry zamotalo hlavu,  jak z pohledu patřičného pohoštění, tak zejména ve sportovní části  organizace turnaje.

Tady je společná fotografie účastníků na zahájení turnaje.

 

 

V turnaji družstvo SOJČÁK vyzkoušelo dva nové způsoby organizace a to – rozdělení účastníků ( 16 dvojic) do skupin podle výkonnosti a samostatný výběr cen dle umístění. Je na organizátorech dalších turnajů, zda tyto způsoby a zkušenosti využijí. Je pravdou, že se některým dvojicím jejich zařazení nelíbilo, ale zase z pohledu pořadatelů je velmi těžké odhadnout – v takovém množství dvojic – jejich aktuální  formu.  

Přihlášená družstva byla rozdělena do čtyř skupin, přičemž 1. a 2. skupina byla výkonnostně lepší než skupina 3. a 4-tá. Toto rozdělení bylo provedeno s cílem, aby si výkonnostně stejné  páry zahrály vyrovnanější zápasy ve skupinách. Po odehrání zápasů ve skupinách se, z časových důvodů, hrál o umístění jen mistrovský break. Výsledkem bylo toto celkové pořadí:

 

1.     místo

Ota MATYŠ a Jarda KOLOMAZNÍK

Pohár předal vedoucí klubu Franta Kotšmíd

 

Další pořadí pak bylo následující:

2.   Lotter, Malý                                    9. Jedlička, Čech

3.     Cesnak, Machoň                        10. Kolečář, Kotšmíd

4.     Kozačka, Kuba                         11. Bratři Jeřábkovi

5.     Kudláček, Červený                   12. Kubásek, Turek

6.     Voves, Pospíchal                        13. Hodek, Hodková

7.     Glos, Vrobel                                14. Jančík, Kvasnička

8.     Manželé Liškovi                        15. Grosman, Čížek

16. Dobeš, Kalousek

 

 

Vítězná dvojice obdržela z rukou prezidenta klubu putovní pohár a vybrala si z připravených cen tu nejlepší, která jim právem náležela. Rovněž ostatní páry si v pořadí tak, jak se umístily,  vybraly pro sebe nejvhodnější cenu. Snad v těchto cenách  každý hráč našel právě  to, co se mu hodilo. Tady je nutno poděkovat členům klubu, kteří ceny od drobných sponzorů, nebo i z vlastních zdrojů,  sehnali. Byli to pánové Machoň, Kalousek, Kuba, Jedlička, Thurnvald, Cesnak, Andraško, Kozačka, Kolomazník, Kolečář, Voves, Jančík, Fořt  a Kvasnička. Drobnými dárky sponzorovala náš turnaj i „naše“ hospůdka TENISKA.

Vzhledem k velkému počtu účastníků vložili organizátoři do turnaje i malý turnaj v šachu. O jeho organizaci se postaral Karel Kubásek. Turnaj vyhrál Milan Cesnak, na druhém místě skončil Jarda Jančík a třetí místo obsadil Petr Kalousek.

Kvalitně bylo postaráno i o občerstvení účastníků, zejména polední guláš měl vysokou kvalitu a všichni si na něm moc pochutnali. Večer nám na kytaru zahrál Láďa Adamec a velmi kvalitní hrou na mandolínu jej doplnil i náš host z Plzně pan Petr Vrobel. Všem účastníkům se při country hudbě dobře zpívalo. I to snad byl důvod toho, že se „beseda o sportu“ protáhla do pozdních nočních hodin,  a že „zdravé jádro“ bylo tentokrát, na rozdíl od některých předchozích turnajů, velmi silné. O věhlasnosti našeho tenisového Vánočního turnaje svědčí i to, že se jej aktivně zúčastnili i tři příslušníci naší české vlády. Byli to ministři Kalousek, Dobeš a Kuba. Organizátory trochu mrzí to, že i když žádali všechny účastníky o to, aby v tomto vánočním čase preferovali na kurtech spíše společenskou stránku před stránkou sportovní ( míček za čarou, „nesprávné počítání“ atd.) , ne ve všech případech tomu tak bylo. Ale hold sportovní duch – vyhrát – převládl. To snad byl jediný drobný nedostatek na 19. ročníku Vánočního turnaje TKVP Tábor. 

Na závěr je třeba poděkovat našim sponzorům a členům klubu, kteří ceny věnovali a sehnali. Velký dík patří i členům družstva SOJČÁK, kteří přípravě a provedení věnovali hodně ze svého volného času. Pánové děkujeme, byl to největší turnaj, co do účasti a složitosti organizace, který se v klubu v jeho historii odehrál.

 

             

X     X     X  

Dne 9. března ( pátek odpoledne 14.00 – 20.00 hodin) se uskutečnil Zimní turnaj oslavenců ve čtyřhře. Organizace byla prezidentem klubu svěřena družstvu KOLOMÁZA. Pánové Jarda Kolomazník, Ota Matyš, Luděk Kudláček a Karel Kubásek připravili turnaj ve standardní formě, to znamená, že si každý z účastníků „přivedl“ svého spoluhráče sám. Přihlášených 10 dvojic bylo organizátory rozděleno do dvou, přibližně výkonnostně stejných skupin, ve kterých se dvojice utkala ve vzájemných soubojích. Určitou novinkou v hracím systému bylo to, že v každém gemu, kdy byl stav 40:40, se hrál již jen jeden vítězný „fiftýn“. Byl to dobrý nápad pořadatelů a hru to nesporně urychlilo.

 

Společná fotka účastníků turnaje

 

         Po urputných bojích ve skupinách a ještě urputnějších bojích o   umístění bylo dosaženo tohoto celkového pořadí:

 

 

1.    místo

 

 

Nejlepší dvojice – jak jinak členové pořadatelského týmu – 

Ota Matyš a Luděk Kudláček  s pohárem pro vítěze

 

2. Jančík, Cesnak

3. Kotšmíd, Richtr

4.Kolomazník, Malý

5.Liška, Lišková

6.Voves, Pospíšil

7.Kuba, Fořt

8.Kubásek, Kvasnička

9.Kalousek, Grosman

10. Kozačka, Machoň 

 

Všichni účastníci obdrželi od organizátorů drobné ceny a první tři družstva i pěkné medaile jako upomínku na tento turnaj.  

 

         Mezi pozitivní skutečnosti zjištěné v průběhu turnaje jistě patří:

Ø  neustále se zlepšující Petr Kalousek. Důvod je prostý – pravidelně se zúčastňuje všech herních akcí organizovaných klubem;

Ø  velká obětavost Milana Cesnaka, který i přes drobný výron kotníku dohrál vítězný zápas o postup do finále;

Ø  slušná účast při besedě o sportu, která se protáhla u „zdravého jádra“ ( Kolomazník, Jančík, Kalousek, Grosman, Liška, Lišková) až téměř do půlnoci;

 

Jako méně výhodné pro organizaci příštích turnajů se kronikáři jevilo to, že se hrálo až do 20.00 hodin. Po nezbytné hygienické očistě   a  vyhlášení celkových výsledků zbývá „poměrně“ málo času na společné posezení, které se v našem případě nazývá BESEDA O SPORTU.

Dvě foto momentky z turnaje zachycené Otou Matyšem

 

        

Beseda o sportu s obsluhou v plném proudu     Nejvíce „ společensky“ unavená dvojice           

 

Závěrem je třeba poděkovat družstvu KOLOMÁZA za přípravu a provedení Zimního turnaje oslavenců, jmenovitě pánům Kolomazníkovi, Matyšovi, Kudláčkovi a Kubáskovi. Ocenění si zaslouží především určitá inovace herního systému, který vede k urychlení jednotlivých zápasů a proto i v  budoucnu bude jistě využit.

 

X   X   X

 

 

V sobotu dne 19. května se uskutečnil další tenisový turnaj čtyřher v Dražicích. Na pozvání jeho organizátora Franty Kotšmída se jej zúčastnilo 11 hráčů, tedy pět dvojic a alternující organizátor. Nádherné jarní počasí, výborné tenisové výkony a perfektní pohoštění je snad pro tento turnaj samozřejmostí a tradicí. A jaké byly dosaženy výsledky? Ředitel turnaje je na závěr vyhlásil těmito slovy „ Na třetím místě se umístila dvojice MALÁ – LIŠKA a ostatní byli před nimi a za nimi“. Velmi zajímavé a originální. Všichni účastníci pochopili, že celkové umístění v tomto turnaji není vůbec důležité, hlavní bylo, je a bude, setkat se, pobavit se a vůbec strávit jeden velmi pěkný den. Škoda, že nám jej večer, naši hokejisté prohrou v semifinále MS se Slovenskem, trochu pokazili. Radost měl jen Milan, který jistě slavil postup Slováků do finále dlouho do noci.

 

Účastníci turnaje a Otova posila na konci turnaje

 

 

XXX

Po roční přestávce se uskutečnil, asi spolu s Vánočním turnajem, nejoblíbenější turnaj našeho TKVP a sice MILITARY SENIORS CUP OPENPřípravou a organizací celého turnaje bylo pověřeno družstvo TENIS ARÉNA, které termín turnaje stanovilo na 9. června 2012 v krásném prostředí tenisových kurtů Tenis Arény. Hned v úvodu je nutné konstatovat, že se tohoto velmi náročného úkolu zhostili velice dobře. Pánové Radek POSPÍCHAL jako ředitel turnaje, Jarda JANČÍK jako sportovní ředitel, Milan CESNAK jako finanční ředitel , Martin VOVES jako ředitel přes catering a Zdeněk MACHOŇ jako organizační ředitel vynaložili obrovské penzum práce k úspěšnému provedení turnaje. Je však pravdou, že nejvíce práce odvedl při přípravě a provedení nejzkušenější organizátor tohoto týmu – Jarda JANČÍK . 

Do čtvrtého ročníku turnaje se přihlásilo rekordních 15 dvojic. Všechny páry musely splňovat základní podmínku vstupu do turnaje, a to je společný součet věku – nejméně 100 let. Tuto podmínku splnily všechny páry až na ředitele turnaje, kterému společně s partnerem byla udělena „divoká karta“. Věkově nejmladší družstvo mělo ( divoká karta) 91 let a  nejstarší úctyhodných 130 let. 

                       

                                            Společná fotografie účastníků turnaje

Systém turnaje byl klasický – patnáct družstev bylo rozděleno do třech skupin a v nástavbové části se pak hrálo již jen o celkové umístění.

A tady jsou konečné výsledky  (v závorce souhrnný věk páru):

1.místo – KUBA Ladislav, KOLEČÁŘ Vojtěch ( 107).

2.místo – JANČÍK Jaroslav, MATYŠ Ota ( 103).

              3.místo – KOLOMAZNÍK Jar., KUDLÁČEK Luděk ( 105).

    4.místo – MALÝ Jan st., MALÝ Jan ml. ( 105).

               5.místo – KOTŠMÍD František, JEDLIČKA Miloň (101).

               6.místo – MACHOŇ Zdeněk, PLÁTENÍK Jiří ( 104).

               7.místo – KUBÁSEK Karel, LIŠKA Lukáš ( 114).

               8.místo – THURNVALD Jan, KOZAČKA Jaroslav ( 130).

               9.místo – KOŠTOVAL Vladimír, VOVES Martin ( 111).

  10.místo – POSPÍCHAL Radek, ČECH Miloslav ( 91).

  11.místo – HODEK Miloš, FOŘT Milan ( 103).

  12.místo – GLOS Jiří, VROBEL Petr ( 116).

  13.místo – VALENTA Antonín, JANČÍK Libor ( 100).

  14.místo – GROSMAN Karel, ŠLAPAL Pavel ( 112).

  15.místo – VAŠEK Josef, SVOBODA Oldřich ( 117).

 

Zajímavým zpestřením turnaje byly doplňkové disciplíny, které absolvovala všechna družstva. A tady jsou jejich výsledky:

A.   Střelbu z luku vyhrálo družstvo GLOS Jiří, VROBEL Petr.

B.   V hodu  na koš bylo opět nejlepší družstvo GLOS, VROBEL.

C.   Střelbu na hokejovou branku vyhrálo dr. VALENTA Antonín, JANČÍK Libor.

D.  V puttingu bylo nejlepší družstvo KOLOMAZNÍK  Jaroslav, KUDLÁČEK Luděk. 

Na závěr bylo vyhodnoceno i nejvšestrannější družstvo turnaje.   

 A tady je pořadí třech nejvšestrannějších družstev:

1.    místo Jirka GLOS a Petr VROBEL

2.    místo družstvo Jančík Jar., MATYŠ;

3.    místo družstvo KUBA, KOLEČÁŘ ;

Všechna vítězná družstva v jednotlivých disciplinách obdržela drobné ceny a družstvo nejvšestrannější ceny velmi hodnotné. 

         Po vyhodnocení všem účastníkům k dobré pohodě zahrál na mandolínu vynikajícím způsobem Petr VROBEL. Společně s ním se o dobrou náladu postaral i Láďa Adamec hrou na kytaru. Velmi pěkné a vtipné bylo i vystoupení hosta našeho turnaje Pepy MAĽY, který sobě vlastním způsobem složil k tomuto turnaji vtipnou báseň. Text  uvádím:

 

          Přátelé a kamarádi, čtvrtý rok je za námi, sešli jsme se, a snad rádi, na kus řeči, k zahrání.

Sport je pro nás důležitý, v každém věku jsme jak rtuť, krom tenisu pro boj litý zvládli jsme dnes všehochuť.

Počasí jak na houpačce, nikdo však moc nestrádal, nedošlo ni k žádné rvačce, vládla dobrá nálada.

O jednom to jasně svědčí, že krom trochy komfortu v našich srdcích jasně předčí velká láska ke sportu.

Občerstvení, jako vždycky, dobré bylo, ne že ne, úspěch přímo fantastický měly „buchty“ – pečené.

Logistické zajištění se nás velmi dotýká, podíl všech si parta cení,

zvlášť pak Jardy Jančíka.

Všem vítězům budiž sláva, nenechme se ale zmást, vítězem se přece stává každý z nás – už za účast.

Závěrem jen hodně zdraví popřejme si společně, ať setkání, jak se praví, není vůbec konečné!

 

         Závěrem je nutné poděkovat celému družstvu TENIS ARÉNA za výborně zorganizovaný 4. ročník turnaje, byl to nejlepší turnaj v dosavadní historii MILITARY SENIORS CUP OPEN. A úplně na závěr dvě  foto momentky.

 

 Muzikanti                                                    Radost z ceny

   

 

Letecký snímek místa turnaje – TENIS ARÉNA

 

X     X     X

Posledním turnajem v tenisové sezoně 2011 – 2012 byl Turnaj letních oslavenců. Uskutečnil se v sobotu dne 1. září, bohužel bez většiny oslavenců.  Přestože počasí organizátorům příliš nepřálo, nakonec se klima umoudřilo, déšť ustal  a umožnil tak sehrát velkou bitvu na venkovních, dokonale nakropených kurtech.

Turnaje se zúčastnilo 8 dvojic, z toho jednu utvořili hosté ze spřátelené Soběslavi. Ti hned překvapili v základní skupině, kde podali velice solidní výkon proti 1. nasazené dvojici Matyš – Kotšmíd. Z této skupiny označené jako „silná“ nakonec dle předpokladů postoupila dvojice Matyš – Kotšmíd a pánové Vondruška – Záruba. Ve „slabší“ skupině dvě postupová místa vydřely dvojice Kuba – Grosman a jediná smíšená a zároveň  manželská dvojice Liška- Lišková. 

 

Společná fotografie účastníků turnaje

2012 - letni oslavenci 

Konečné souboje o umístění nešťastně poznamenalo zranění Zdeňka Machoně, a proto si Jarda Jančík musel najít náhradu – Jardu Kolomazníka. Je otázka, jestli tato náhrada byla rovnocenná, ale alespoň o to poslední místo pánové zabojovali a zcela „jasně“ porazili dvojici Thurnvald – Kalousek 6:2 2:6 10:6. 5. místo získali Cesnak-Kubásek, když porazili dvojici Kolomazník – Voda 7:5 6:3. Před branami finále skončili Grosman – Kuba a Liška – Lišková a zopakovali si zápas ve skupině, tentokrát v souboji o bronzovou medaili. Vítězství dvojice Liška – Lišková (6:3 6:4 ) by se dalo nazvat jejich historickým úspěchem.  Ve finále již hosté ze Soběslavi nestačili na Matyše s Kotšmídem a nedokázali zopakovat svůj výkon ve skupině. Přesto byl zápas atraktivní a spousta (5) diváků viděla řadu poutavých výměn.

Po herní části se celé osazenstvo přesunulo do hospůdky, kde kromě putovního poháru pro vítěze, čekala na všechny hráče řada krásných cen od sponzorů: Oriflame, Generali, Knihkupectví Orion, O2, Vodafone, Pfizer, KB, Rybářství pana Ryby a Chio Chips. Velké poděkování ještě směřovalo Petru Kalouskovi za přípravu občerstvení   ( vynikající guláš a tlačenka ) a také Lukášovi Liškovi za organizaci samotné hry. Nesmíme opomenout ještě ohodnocení pana Vody jako nejstaršího hráče a smeknutí klobouku za jeho předvedený výkon. Ukončení turnaje proběhlo rundou vodiček a beseda o sportu se konala do večerních hodin.

 

                                        Konečné  pořadí:

  1. Matyš – Kotšmíd                           5. Cesnak – Kubásek
  2. Vondruška – Záruba                        6. Kolomazník – Voda
  3. Liška – Lišková                              7. Jančík – Machoň
  4. Kuba – Grosman                             8. Thurnvald – Kalousek

 

X     X     X

 

Přehled vítězů ročníku 2011 – 2012

Období

Turnaj 

Jednorázový/ Dlouhodobý

Jméno

/Družstvo/

Zima

Jednotlivců

zrušen

Družstev

Kolomazník – Matyš – Kudláček – Kubásek – Červený  

Deblista

Matyš Ota

Oslavenci

Matyš – Kudláček

Vánoční

Matyš – Kolomazník

Léto

Jednotlivců – do 50 let

Lotter

Jednotlivců – nad 50 let

Hodek

Družstev

Matyš – Kotšmíd

Oslavenci

Matyš – Kotšmíd 

Military Seniors Cup Open

Kuba – Kolečář

 X   X   X