Foto
Sponzoři: Jump Aréna TáborJump Aréna TáborTEPfaktorTEP factorVlasová kosmetika Suchývlasova_kosmetikaRumpoldrumpold

Podzimní briefing TKVP – 2014/15

2. listopadu 2014

 

Podzimní briefing TKVP

 

Dne 16.10.2014  proběhl podzimní briefing  TKVP. Z 33 členů klubu (  8 čestných členů) bylo přítomno  13 (0 čestných členů).

Končící prezident M. Jedlička vyhodnotil letní soutěže .

V turnaji jednotlivců do 50 let zvítězil  O. Matyš, nad 50 let M. Hodek , v turnaji dvojic

Liška – Lišková.

Dalším bodem briefingu bylo hlasování o způsobu organizace zimního turnaje družstev

podle stávajících propozic nebo nově  navržených. Z přítomných 13 členů hlasovalo

pro nový systém 6 členů , 4  proti a 3 se zdrželi hlasování. Z členů , kteří se omluvili a vyjádřili

názor k organizaci turnaje byli 4 pro a 1 proti.

 

Po hlasování předal končící prezident funkci novému prezidentovi klubu na sezonu  2014-15 P. Kalouskovi.

 

1. V diskusi byl řešen stav finančních prostředků  pokladní evidence. R. Pospíchal byl

     upozorněn  na chybu součtu zůstatků v pokladní evidenci na webu klubu.

    Po konzultaci se jmenovaným jsem zjistil , že převedený finanční zůstatek do nové sezony

    ve výši 73,-Kč souhlasí s vedenou pokladní evidencí a k chybě došlo při přenosu dat na web.   

2. Jednotlivým klubům byla rozdělena organizace turnajů pro novou sezonu.

    Přehled bude zveřejněn na webu klubu   Základní informace k soutěžím – ZIMA 2014-15

3. J. Kozačka byl všemi přítomnými schválen čestným členem klubu za aktivní činnost v

    klubu.

4. L. Kuba předal vedení kroniky klubu M. Jedličkovi .

    Děkuji Láďovi  za  dlouholeté a pečlivé vedení kroniky  klubu.

5. Na vlastní žádost bylo pozastaveno členství v klubu Machoňovi a Richtrovi

  

 Pro sezonu 2014-15 stanovuji

 

1. Členský příspěvek zůstává ve výši 200,- Kč. Nutno zaplatit do 30.11.2014 prezidentovi.

    Za uplynulou sezonu zaplatili všichni členové klubu.

2. V letošní sezoně  minimální počet brigádnických hodin na 5 hod. nebo povinnost

     uhradit 100,- Kč za každou neodpracovanou hodinu.           

     Za brigády v sezoně 2013-14 zbývá vybrat 4x 500,- Kč a 2x 200,-  Kč  (tabulka přehledu

     členských poplatků a brigád 2013-14.

     Nutno zaplatit do 30.11.2014 prezidentovi .

3. Vedení a správa webu M. Andraško   

4. Zpracovat do jarního briefingu zámysl organizace brigád

    L. Kudláčkem  na kurty TENIS ARĚNA  a H.THURNVALDEM  na kurty VP.

5. Povinnost členů přihlásit se na jednotlivé turnaje nejpozději do 7.dne před stanoveným     

    termínem turnaje nebo oznámit svoji neúčast ! Důvodem je zpracování rozpočtu a včasné 

    zajištění hracích hodin.

6. Přednost na turnajích mají členové klubu , nečlenové budou obsazeni  v případě volných   

    míst.  Pozdní přihláška  člena klubu bude při nadpočtu přihlášených posuzována   

    rovnocenně jako přihláška nečlena. Rozhodovat bude datum registrace přihlášky.

    Nečlenové klubu budou platit vyšší startovné než členové klubu , a to minimálně 50,- Kč ,         

    maximálně 100,-Kč. Částku v tomto rozmezí stanoví organizátor.

7. Výsledky soutěží , komentáře  a foto předávat správci webu ,kronikáři klubu a

     prezidentovi. Plní organizátoři turnajů, u zimního turnaje družstev  kapitáni.

8. Do 10. 12.2014  předat prezidentovi startovné za zimní turnaj družstev v částce 3 125,- Kč

    každé mužstvo. Ustanovení o sponzorských darech zůstává. Plní kapitáni.

9. Sporné situace budu řešit v souladu se STATUTEM  TKVP.