Foto
Sponzoři: Jump Aréna TáborJump Aréna TáborTEPfaktorTEP factorVlasová kosmetika Suchývlasova_kosmetikaRumpoldrumpold

Military Cup 2017

22. května 2017

Pořadatel : Tenisový klub Vojenské policie Tábor – team Šimek

Datum : Sobota 3. června 2017 od 9,00 do 16,00 hodin. Presence od 08,30.

Místo : Tenis aréna, Václava Soumara 3039, 390 03 Tábor

Ředitel turnaje : J. Šimek

Organizační výbor : M.Jedlička ( sportovní ředitel ), P. Kalousek

Startují : Tenisové dvojice dle přihlášky s věkovým součtem 100 let. U smíšených párů může být udělena vyjímka.

Startovné : členové klubu 200,- Kč za osobu , nečlenové 300,- Kč

Dle stanov dvojice nesplňující věkovou hranici 100 let v součtu doplatí za každý chybějící rok 100 Kč.

Pravidla : Turnaj je ve čtyřhře pro 12 dvojic, kdy v začátku jsou týmy rozlosovány do 3 základních skupin po čtyřech dvojicích, ve skupinách se hraje každý s každým. 

V další části postupují do finálové skupiny (A ) 3 nejlepší dvojice ( vítězové skupin ) + 1 dvojice, která se umístila na druhém místě ve skupině s nejlepším výsledkem ( ze všech dvojic na druhém místě ).

Zbývající dvojice, které skončily na druhém místě ve skupině postupují do finálové skupiny (B ) + 2 dvojice, které se umístily na třetím místě ve skupině s nejlepším výsledkem ( ze všech dvojic na třetím místě ).

Dvojice, které skončily na čtvrtém místě ve skupině postupují do finálové skupiny (C ) + 1 dvojice, která se umístila na třetím místě ve skupině s nejhorším výsledkem ( ze všech dvojic na třetím místě ).

Ve finálových skupinách A,B,C hraje každý s každým. 

Hraje se na 1 vítězný set a za stavu 5:5 následuje klasický tie break. Hraje se podle platných tenisových pravidel (tj. s výhodami )

Hráči si utkání rozhodují sami, při sporném míči následuje nový míč !

Občerstvení : Zabezpečeno v restauraci Tenis arény.

Zdravotní služba : Zabezpečena, hráči musí mít u sebe kartu zdravotní pojišťovny.

Různé : Hráči cestují na svoje náklady, účast v turnaji je na vlastní riziko.

Hraje se na antukových kurtech, při nepříznivém počasí pak v hale Tenis arény na 3 kurtech v alternativním programu.

Pořadatel si vyhrazuje právo změn v propozicích před začátkem nebo v průběhu turnaje v situacích, které nelze předvídat.

Po turnaji se uskuteční beseda o sportu.

Ceny : Vítězná dvojice obdrží putovní pohár, páry na 1.-3.místě obdrží věcné ceny.

Přihlášky do turnaje posílejte nejpozději do 29.5.2017 na níže uvedený kontakt.

Informace : P. Kalousek na tel. 603436795 nebo e.mail : orion.kalousek@seznam.cz