Foto
Sponzoři: Jump Aréna TáborJump Aréna TáborTEPfaktorTEP factorVlasová kosmetika Suchývlasova_kosmetikaRumpoldrumpold

Turnaj 60+

9. ledna 2018

VYHODNOCENÍ Turnaje 60+

Již třetí ročník turnaje 60+, pro naše věkově nejstarší členy klubu, se uskutečnil v neděli 4. března 2018 v hale Stadionu Míru. Účastnilo se jej 8 hráčů. Ze zdravotních důvodů se z turnaje omluvili Jaroslav Kolomazník, Pavel Ježek a Josef Voda. Turnaj připravili a zorganizovali pánové Kuba a Thurnvald. Systém hry byl dohodnut před jeho zahájením. K relativně lepším hráčům, byli vylosováni jejich spoluhráči. Tady jsou konečné výsledky:

1. místo – Jan Thurnvald, Jan Malý;

2. místo – Ladislav Kuba, Jaroslav Svoboda;

3. místo – Karel Grosman, Imrich Kutný;

4. místo – Jaroslav Jančík, Karol Stano;

Vítězné družstvo převzalo od vedení turnaje putovní pohár.

Celý turnaj proběhl v naprosto přátelském prostředí, bez dohadování o „sporných míčcích“ a dalších problémů. Velmi příjemné bylo i společné posezení všech účastníků turnaje v nejbližší restauraci, spojené s obědem a přátelským povídáním o všem možném. Účastníci s velkým povděkem kvitovali, že se této akce zúčastnili všichni účastníci turnaje.

Poděkování patří, vedle organizátorů, všem účastníkům turnaje za jejich herní nasazení, zápal do hry i předvedené sportovní výkony a ještě konkrétně Imrovi Kutnému, který všechny účastníky turnaje, po jejich společném obědě a několika rundách velmi unavené, rozvezl do jejich domovů. Imro díky, všichni jsme to skutečně potřebovali. A na závěr tohoto vyhodnocení dáváme na vědomí všem čtenářům, že nám všem účastníkům turnaje bylo dohromady 564 let, což v průměru činí takřka 71 let na jednoho hráče.

Ředitel turnaje Ladislav KUBA

 

 

 

Vzhledem k probíhají olympiádě je přesunut Turnaj 60+ z termínu 18.2.2018 na 4.březen

Účastníci turnaje ( zájemci) potvrďte svoji účast do 2.3. Ladislavu KUBOVI.

P R O P O Z I C E

senior turnaje 60 +

Podle záměru vedení TKVP na tenisový rok 2017 – 2018 bude proveden již třetí ročník turnaje ve čtyřhře pro nejstarší členy klubu. Turnaj je vypsán pro členy klubu ve věku šedesát let a více.

TURNAJ 60+ proběhne podle těchto propozic:

Termín – neděle 18.2.2018 08.30 – 13.00 hodin.

Místo – tělocvična Stadionu Míru.

Časový průběh – 08.30 – 09.00 prezentace, upřesnění průběhu turnaje;

– 09.00 – 13.00 provedení turnaje;

– 13.00 – 13.30 hygiena a přesun do restaurace;

– 13.30 – 15.00 vyhodnocení turnaje a společný oběd;

Systém turnaje – do turnaje se hlásí členové TKVP, kteří dosáhli v  roce 2018 šedesát let a více. Přihlášení hráči budou rozlosováni do hracích dvojic. Ostatní systém bude dohodnut před zahájením turnaje. Závazné přihlášky podat osobně řediteli turnaje do 15. 2. 2018.

Startovné – dobrovolné (50 Kč).

Občerstvení – zajistí účastníci turnaje pro sebe i ostatní účastníky turnaje dle svých možností a schopností. Oběd bude společný v restauraci Nový Ráj.

Ředitel turnaje – Ladislav KUBA

Sportovní ředitel – Jan THURNVALD

Ceny – vítězná dvojice obdrží putovní pohár a v restauraci zaplatí svým spoluhráčům (kteří je nechali vyhrát) jednu rundu.