Foto
Sponzoři: Jump Aréna TáborJump Aréna TáborTEPfaktorTEP factorVlasová kosmetika Suchývlasova_kosmetikaRumpoldrumpold

Výroční zpráva prezidenta TKVP za sezónu 2011-12

20. října 2012

Výroční zpráva prezidenta TKVP za sezónu 2011-12

Předložil prezident TKVP František Kotšmíd v souladu s bodem 1.3 statutu TKVP

1. členská základna :
aktuální stav : 33, z toho 31 aktivních, přítomno : 20, omluveno : 9, neomluveni : Miroslav Červený, Alois Lokaj
nový člen : Miloš Hodek
neplatiči, kteří nevyrovnali své závazky po loňské sezóně byli prezidentem vyškrtnuti
poznámka : nové členy přijímá prezident, povinnosti pro všechny stejné ! (členský příspěvek, brigády, aktivita)
2. statut
Statut byl novelizován a připomínkován členy TKVP, platný je od zveřejnění na webu.
O všem mezi briefingy rozhoduje prezident.
Fungování TKVP je podmíněno aktivitou všech členů a týmů.
3. vyhodnocení sezóny
Zima – Vyhodnocení zimní sezóny 2011-12 proběhlo již na jarním briefingu :

Jednotlivců Pro nezájem členů klubu se turnaj nekonal

Družstev Kolomazník, Matyš, Kudláček, Kubásek, Červený;

Deblista Matyš Ota

Oslavenci Kudláček – Matyš

Vánoční Kolomazník – Matyš

Léto – Vyhodnocení letní sezóny 2012 + předání putovních pohárů.

Jednotlivců Lotter Václav

Družstev Matyš – Kotšmíd

Oslavenci Matyš – Kotšmíd

Military Seniors Cup Open Kuba – Kolečář
4. aktuální stav „majitelů“ putovních pohárů :
Jednotlivců : Václav Lotter
Jednotlivců nad 50 : Miloš Hodek
Deblista : Ota Matyš
Družstev : Ota Matyš
Oslavenců : Franta Kotšmíd
Vánoční turnaj : Jarda Kolomazník
Military seniors : Vojta Kolečář
Za včasnou aktualizaci štítků odpovídá vždy vítěz trofeje.
5. finance TKVP – evidence na webu TKVP
V pokladně převzato : 412,- Kč (po vybrání části členských příspěvků a sponzorských darů a zaplacení zálohy za zimu 2011-12)
Příjmy : 21.900,- na členských příspěvcích, brigádách a sponzor.darech
Výdaje : turnaje, brigády, doplatek Tenis aréna, poháry, kronika, web
Zůstatek k datu konání briefingu : 2.150,- (byl předán novému prezidentovi)
Brigádu (300,- ) dosud nezaplatili členové : Miroslav Červený, Milan Fořt, Zdeněk Machoň, Martin Voves – pokud nedoplatí nebudou zařazeni na soupisky zimních soutěží.
6. Informace o TKVP
Vedení a správu webu TKVP (včetně nového vzhledu) zajistit Milan Andraško.
Byly doplněny všechny dohledatelné chybějící informace.
Web je spravován z jednoho místa a jsou na něm všechny informace o TKVP včetně této výroční zprávy.
Pro všechny členy TKVP – povinnost sledovat informace a hlásit výsledky.
Předání správy e-mailové adresy prezident.tenis@seznam, heslo :
7. Kronika – elektronická na webu TKVP, papírová vytištěná
Kroniku si vzal iniciativně na starost Láďa Kuba, přičemž dopracoval i chybějící údaje za minulé roky.
8. Poděkování :
Jardovi Jančíkovi za organizaci zimních soutěží v TA Tábor a MSCO 2012
Láďovi Kubovi za aktualizaci kroniky, včetně dopracování chybějících ročníků
Milanovi Andraškovi za vedení a správu webu TKVP
Honzovi Thurnvaldovi za organizaci letních brigád a řízení využití Stadionu Míru
Všem týmům, kteří organizovali jednotlivé turnaje.
9. Stanovení nového prezidenta na další sezónu
Měsíc před konáním briefingu v souladu s bodem 3.2 statutu TKVP byl pověřen tým Kolomáza k určení prezidenta – nástupce. Prezidentem TKVP na další rok 2012-13 byl určen Milan Cesnak.
10. V souladu s bodem 1.3 statutu TKVP byla tato výroční zpráva schválena briefingem členů TKVP jednomyslně.